Dela sidan på sociala medier

Hushållsavfall

soptunnor

Kärltömning

Brännbart hushållsavfall läggs i sopkärlet och hämtas vid fastighet varannan vecka enligt veckoschemat på sidan Turlista, sophämtning. Öppnas i nytt fönster.

Sorteringsguide

Är du osäker på vad du ska slänga var, sök i vår sorteringsguide.

Återvinningstationer

På återvinningsstationen lämnar du förpackningar av

Papper - plast - metall - glas - tidningar

Återvinningsstationen i Bräcke är flyttad till fjärrvärmeverksplanen.
Återvinningsstationen i Pilgrimstad är flyttad till Pilgrimcenter.

P.g.a. trafikfara är stationen i Fjällsta borttagen. Vi har sökt, men inte hittat någon lämplig plats att flytta stationen till. Vi hänvisar i stället till stationerna i Pilgrimstad och Gällö. Om vi hittar en alternativ plats har Förpackningsinsamlingen lovat att ställa ut en station, så vi fortsätter att leta.

Återvinningsstationerna finns på följande orter:

Ort

Plats

Adress

Bräcke

Fjärrvärmeverksplanen

Tjärnvägen 4

Gällö

Vägverket

Revsundsvägen 6

Kälarne

F.d stationshuset

Stationsvägen 20

Pilgrimstad

Pilgrimcenter

Pilgrimcenter 110

Sidsjö

Bodsjö Diversehandel

Sidsjö 184

Nyhem

Nyhems Snickeri

Nyhem 229

Sörbygden

Tossengård

Sörbygden 524

Albacken

Monicas Livs

Albacken 162

Fjällsta


borttagen


Är det ostädat, eller är kärlen fulla när du ska lämna dina förpackningar ?

Lämna felamälan till Förpacknings & Tidningsinsamlingen på telefon 0200-88 03 11 eller e-post. Det går också att använda formuläret på www.ftiab.se Länk till annan webbplats.

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen lämnar du sorterat hushållsavfall såsom brännbart avfall som inte får plats i soptunnan, metallskrot, elektronik, vitvaror (kyl, frys, spis, etc) och farligt avfall (glödlampor, batterier, målarfärg, kemikalier mm). Se öppettider på sidan Avfall och återvinning.

Kompostering

Kompostering av organiskt avfall får ske på egen fastighet i godkänt kompostkärl.
Kompostering ska anmälas till kommunens bygg- och miljöavdelning, som också informerar om kompostering. Kompostering av trädgårdsavfall, grenar, löv, gräs och dylikt får komposteras utan ovanstående krav. 1 oktober 2022 införs matavfallsinsamling i Bräcke kommun och hushållen kommer då få speciella kärl för matavfall. Mer info om detta kommer på vår nyhetssida.

Mer information

Förpacknings och tidningsinsamlings webbplats, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på batteriatervinningen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns bra information om återvinning och på www.sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka på olika avfallstyper och hur de ska källsorteras.

Sidan publicerad 2021-09-22 av Stina Hylén