Dela sidan på sociala medier

Matavfallsinsamling

Oktober 2022 införs matavfallsinsamling i Bräcke kommun. Under maj 2022 kommer de som vill sortera ut sitt matavfall få ett nytt brunt kärl till sin fastighet.

På den här sidan hittar du all information om hur matavfallsinsamlingen kommer gå till och vad du behöver göra själv.

matavfall i en skål

Under februari/mars kommer det en valblankett i brevlådan där du får välja om du vill ha utsortering av matavfall eller inte. Du kommer kunna skicka in valblanketten via brev eller webb. Du som vill hemkompostera behöver även skicka in en särskild blankett om det, vilket du kan göra redan nu. Bygg- och miljönämnden handlägger sedan din ansökan och tar ut en avgift för det. Även du som redan anmält hemkompostering till kommunen behöver göra det på nytt, däremot behöver du inte betala handläggningsavgift.

Bakgrund till insamlingen (ny lag)

Bakgrunden till att insamling införs är att det från och med 2023 blir lag på att biologiskt avfall ska separeras och materialåtervinnas. Därmed måste alla Sveriges kommuner erbjuda sina invånare och verksamheter ett system för insamling.

Om matavfall och vinsten med att samla in det

Matavfall är det oundvikliga avfall som uppstår i köket när du lagar mat: lökskal, skaftet på en paprika, kaffesump och så vidare. Det vill säga sådant du inte kan äta upp.

Matavfall ska inte förväxlas med matsvinn, som är sådant du hade kunnat äta upp med bättre planering: Mögliga tomater, sur mjölk och så vidare.

Det är inte matsvinn som ska samlas in av kommunen utan matavfall, även om du självklart även slänger ditt eventuella matsvinn i bruna tunnan. (I vissa perioder av livet kan det vara svårt att undvika matsvinn, om du har småbarn, till exempel).

Matavfallet är rikt på både energi och näring och genom att samla in det separat kan det omvandlas till fordonsgas och biogödsel till lantbruket. Det sker i Östersunds nya rötgasanläggning i Gräfsåsen, när den står färdig 2025. Innan dess kommer avfallet köras till en annan anläggning för att rötas.

Även om det medför transporter är insamling för rötning ändå miljövänligare än att bränna matavfallet tillsammans med hushållssoporna. Faktum är att insamling också är miljövänligare än hemkompostering. Vid insamling av matavfallet blir det till biogas och biogödsel, vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling). Kompost ger också upphov till växthusgaser.

Kort sagt ger matavfallsinsamling en matåtervinst eftersom dina lökskal kommer till nytta en gång till, antingen som gödsel på jämtländska åkrar, eller som lokalt producerat bränsle.

Även du som har väldigt lite matavfall kan använda det bruna kärlet. Det är rekommenderat att kärlet töms varannan vecka oavsett hur lite matavfall som finns i kärlet, och du betalar ingen avgift per tömning.

Tidplan för införandet i Bräcke kommun

Januari 2022

De hushåll som vill ha hemkompost istället för brunt kärl kan redan nu skicka in en blankett till bygg- och miljönämnden. Även de som redan anmält hemkompostering till kommunen behöver göra det på nytt, däremot betalar de inte en ny handläggningsavgift. Läs mer under rubriken Det här behöver du göra själv under jan-maj 2022.

Februari/mars 2022

Ett brev till hushållen skickas ut där alla får välja om de vill ha brunt kärl eller inte. Läs mer under rubriken Det här behöver du göra själv under jan-maj 2022.

Maj 2022

Redan under maj 2022 kommer de bruna kärlen köras ut till de hushåll som valt att ha det. Att kärlen kommer redan då beror på att de upphandlats tillsammans med Ragunda kommun, och Ragunda inför matavfallsinsamling tidigare än Bräcke. I samband med utkörning av kärlen läggs även en bunt med matavfallspåsar i kärlet och en hållare för påsarna att sätta upp/ställa under diskbänken. Du behöver rulla undan ditt kärl från vägen och låta det stå tomt under sommaren. 

Oktober 2022

I oktober 2022 är det dags att börja slänga matavfallet i de bruna matavfallspåsarna och bära ut påsen till de bruna kärlen. Då börjar de nya sopbilarna rulla i kommunen, dessa har två fack för insamling av sopor: ett för det gröna kärlets hushållssopor och ett för det bruna kärlets matavfall.

Det här behöver du göra under jan-maj 2022

Välj abonnemang

Eftersom matavfallsinsamlingen är frivillig behöver kommunen få information om du vill ha ett brunt kärl eller inte. Det finns tre abonnemang att välja på:

 1. Abonnemang med utsortering av matavfall
  Matavfallet sorteras ut och läggs i brunt kärl. I abonnemanget med sortering av matavfall ingår påshållare samt papperspåsar. När övriga avfallsslag, inklusive förpackningar, har sorterats ut återstår restavfallet/hushållsavfallet som läggs i ditt gröna kärl. Detta alternativ kostar 450 kr/år. Under februari/mars kommer du få ett brev hem med en valblankett där du väljer om du vill ha utsortering av matavfall. Du kan skicka in valblanketten via brev eller digitalt.
 2. Abonnemang med osorterat avfall
  Abonnemanget innebär att du aktivt väljer att inte sortera ut ditt matavfall och enbart använder det gröna kärlet. Det här alternativet kostar 1016 kr/år. Under februari/mars kommer du få ett brev hem med en valblankett där du väljer om du vill ha osorterat avfall. Du kan skicka in valblanketten via brev eller digitalt.
 3. Hemkompostering
  Det här alternativet kostar 711 kr/år. Om du vill kompostera hemma måste det göras i godkända och avsedda behållare och om du väljer detta alternativ behöver du därför skicka in blanketten Ansökan anmälan om kompostering av organiskt hushållsavfall (PDF). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gör det gärna redan nu. Handläggningsavgiften är 981 kr (engångsavgift). Även du som väljer hemkompostering fyller i och skickar in den valblankett du får i brevlådan under februari/mars.

De hushåll som inte väljer något av de tre alternativen tilldelas automatiskt abonnemanget osorterat avfall (nr 2). Detta går att justera i efterhand.

Det är bra att känna till att om du låter oss samla in matavfallet blir det till biogas och biogödsel, vilket tillvaratar såväl näringen som energin i avfallet till skillnad från kompostering som endast tar tillvara näringen (förutsatt att kompostjorden används för odling).

Ställ undan ditt kärl under sommaren 2022

De bruna kärlen för matavfall behöver köras ut redan under maj 2022 även om själva insamlingen inte drar igång förrän i oktober 2022. Det beror på att kärlen upphandlats tillsammans med Ragunda kommun, som inför insamlingen tidigare. Du behöver därför rulla undan ditt kärl från vägen och låta det stå tomt under sommaren.

Det här behöver du göra från oktober 2022

Följande information gäller för dig som väljer brunt kärl:

Matavfallet börjar hämtas upp från oktober 2022. De nya sopbilarna har två fack: ett för tömning av det bruna kärlet och ett för tömning av det gröna, och bilarna tömmer båda kärlen vid samma tillfälle. Därmed uppstår inga extra transporter i och med att matavfallsinsamling införs.

Du sorterar ut matavfallet i papperspåsar som levereras i ditt bruna kärl två gånger om år i buntar som räcker hela året. Matavfallet måste vara rent, det får inte finnas plast eller annat skräp i det för då fungerar inte rötningen av matavfallet. Om du behöver extra påsar kan det hämtas på våra återvinningscentraler (ÅVC) och på våra bibliotek.

För att få ut så mycket energi som möjligt av matavfallet bör avfallet inte vara för gammalt och därför ska kärlet ställas ut för tömning varanna vecka oavsett hur lite du har i det. Du betalar ingen avgift per tömning av matavfallskärlet.

Avgifter

På kommunfullmäktige 6 oktober 2021 antogs den nya avfallstaxan som bland annat reglerar avgifterna för matavfallsinsamling. De nya avgifterna börjar gälla i oktober 2022. Skillnaden i kostnad för renhållning totalt blir liten jämfört med idag, förändringen handlar om att det blir fler valmöjligheter.

I Bräcke kommun har politikerna beslutat att det billigaste alternativet för sophämtningen ska vara att sortera ut sitt matavfall i ett brunt kärl, eftersom det är det mest miljövänliga. Näst billigast är att avstå brunt kärl och istället hemkompostera. Här nedanför kan du se några exempel på hur den nya taxan ser ut om du har ett brunt kärl eller väljer att avstå från det.

Villa 1

Villa med 190 liters kärl och behovshämtning 13 gånger per år respektive 10 gånger per år vid utsortering av matavfall i brunt kärl.

Villa 1

Nuvarande avgifter

Avgifter från okt 2022

Grundavgift 1250 kr/år

Grundavgift 741 kr/år

Behovshämtning 962 kr/år

Behovshämtning 710 kr/år


Grönt kärl 416 kr/år


Brunt kärl 450 kr/år

Totalt 2212 kr/år

Totalt 2244 kr/år (ökning med 2 %)Villa 2

Villa med 190 liters kärl och behovshämtning 13 gånger per år som väljer att inte sortera ut sitt matavfall i brunt kärl.

Villa 2

Nuvarande avgifter

Avgifter från okt 2022

Grundavgift 1250 kr/år

Grundavgift 741 kr/år

Behovshämtning 962 kr/år

Behovshämtning 710 kr/år


Grönt kärl 416 kr/år


Miljöavgift 1016 kr/år

Totalt 2212 kr/år

Totalt 2883 kr/år (ökning med 30 %)Villa 3

Villa med 190 liters kärl idag, behovshämtning 13 gånger per år respektive 10 gånger per år vid val av hemkompost istället för brunt kärl. Bygg- och miljöförvaltningen tar ut en handläggningsavgift på 981 kr för anmälan om hemkompost.

Villa 3

Nuvarande avgifter

Avgifter från okt 2022

Grundavgift 1250 kr/år

Grundavgift 741 kr/år

Behovshämtning 962 kr/år

Behovshämtning 710 kr/år


Grönt kärl 416 kr/år


Miljöavgift hemkompost 711 kr/år

Totalt 2212 kr/år

Totalt 2578 kr/år (ökning med 17 %)Fritidshus 1

Fritidshus med 190 liters kärl idag, behovshämtning 8 gånger per år respektive 6 gånger per år vid utsortering av matavfall i brunt kärl.

Fritidshus 1

Nuvarande avgifter

Avgifter från okt 2022

Grundavgift 1250 kr/år

Grundavgift 741 kr/år

Behovshämtning 592 kr/år

Behovshämtning 426 kr/år


Grönt kärl 416 kr/år


Brunt kärl 450 kr/år

Totalt 1842 kr/år

Totalt 1960 kr/år (ökning med 6 %)Fritidshus 2

Fritidshus med 190 liters kärl idag, behovshämtning 8 gånger per år som väljer att inte sortera ut matavfall till brunt kärl.

Fritidshus 2

Nuvarande avgifter

Avgifter från okt 2022

Grundavgift 1250 kr/år

Grundavgift 741 kr/år

Behovsthämtning 592 kr/år

Behovshämtning 426 kr/år


Grönt kärl 416 kr/år


Miljöavgift 915 kr/år

Totalt 1842 kr/år

Totalt 2498 kr/år (ökning med 36 %)Flerbostadshus

Flerbostadshus med 12 lägenheter i Bräcke med 3 st 370 liters kärl idag, behovshämtning 26 gånger per år och utsortering av matavfall i brunt kärl.

Fritidshus 2

Nuvarande avgifter

Avgifter från okt 2022

Grundavgift 9000 kr/år

Grundavgift 6228 kr/år

Behovshämtning 10 764 kr/år

Behovshämtning 9750 kr/år


Gröna kärl 3817 kr/år


Bruna kärl 900 kr/år

Totalt 19 764 kr/år

Totalt 20 695 kr/år (ökning med 5 %)
Frågor och svar om kommande matavfallsinsamling

Betalar vi extra för det bruna kärlet?

Nej, ni betalar inte extra för det bruna kärlet, däremot kommer de som inte vill ha brunt kärl betala extra. Det som kommer hända med taxan från 1 okt 2022 är att grundavgiften sänks och att det istället tas ut en avgift för sopkärl. Skillnaden i pris blir 2 procent jämfört med 2021 när de nya avgifterna införs oktober 2022. Ett exempel: En normalvilla betalar idag 2212 kr för sophämtning per år. Från oktober 2022 kommer samma villa betala 2244 kr per år om den har både grönt och brunt kärl.

Jag är ensam i mitt hushåll och har nästan inget matavfall alls. Varför ska jag ha ett brunt kärl för matavfall som aldrig kommer fyllas utan bara stå och lukta? Vad är mijöbesparingen i det?

Du kan använda det bruna kärlet oavsett hur mycket eller lite matavfall du har. Du ställer ut det bruna kärlet för tömning varannan vecka utan att det kostar extra. Det blir ingen extra belastning på miljön eftersom sopbilen ändå går förbi varannan vecka. Samma bil som tömmer gröna kärlet tömmer även bruna kärlet på samma gång (bilen har två fack).

Den mat jag köper äter jag upp. Jag skulle aldrig fylla ett kärl för matavfall. Varför ska jag behöva ha det?

Det är viktigt att skilja på matsvinn och matavfall. Matsvinn är t.ex. mjuka tomater, gammal creme fraiche och så vidare, det vill säga sådant vi hade kunnat äta upp med bättre planering. Det är inte matsvinn vi vill ha i det bruna kärlet, det hör hemma i magen. Det vi vill ha i det bruna kärlet är matavfall som inte går att undvika i ett kök men som inte kan ätas upp – lökskal, äggskal, kaffesump, skaftet på en paprika och så vidare. I dagsläget slänger många detta i det gröna kärlet för hushållsavfall. I och med att insamling av matavfall införs kan matavfallet användas på ett bättre sätt – det rötas till biogas för fordon eller biogödsel till lantbruket.

Varför ska vi som har en väl fungerade kompost betala mer?

Anledningen till att det är billigast att slänga matavfallet i det bruna kärlet som hämtas upp av sopbil är att det är det miljövänligaste alternativet. Matavfallet körs till rötning och i och med rötningen tas både näringen och energin från matavfallet tillvara. Hemkompost tar bara hand om näringen, under förutsättning att komposten används som matjord. Hemkompost släpper också ut växthusgaser, och det finns en risk att den inte tas om hand på rätt sätt hela året, medan matavfallsinsamling tar hand om avfallet i en kontrollerad process. I utformningen av reglerna i Bräcke kommun har vi utgått från vad undersökningar säger är mest miljövänligt. Men ni som har en välskött kompost och använder jorden som produceras där kommer kunna fortsätta göra detta precis som förut. Då behöver ni skicka in en blankett om detta till kommunen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där det framgår hur komposten används och att det inte uppstår olägenhet för grannar – t.ex. lukt eller skadedjur. Handläggningsavgiften är 981 kr (engångsavgift). Kravet om anmälan för hemkomposter gällde även innan planeringen för matavfallsinsamlingen började.

Men vi som komposterar måste ändå ha ett brunt kärl och kommunen tycker att vi ska slänga komposten där istället?

Ni måste inte ha ett brunt kärl för matavfall och vi tar inte ställning till om invånare hemkomposterar eller inte, det är upp till var och en. Man ska också bära med sig att man avgör själv hur ofta det bruna kärlet ska tömmas. Vill du till exempel ha ett brunt kärl som du bara nyttjar på vintern går det bra.

Vad gäller för fritidsboende?

Även fritidsboende erbjuds brunt kärl och avgifterna utformas på samma sätt som övriga hushåll, det vill säga det alternativet som kostar minst är att ha både grönt och brunt kärl.

Vad gäller för flerbostadshus?

Allt är inte färdigställt kring flerbostadshus. Information om det läggs ut på den här sidan när det är klart.

Kommer matavfallet tömmas var fjortonde dag liksom hushållssoporna?

Ja, matavfallet kommer att tömmas med samma intervall som tömningen av hushållssoporna. Tömningen sker enligt samma turlista som ordinarie sophämtning.

Hur kommer tömningen att fungera?

Både det bruna och det gröna kärlet kommer att tömmas vid samma tillfälle. En sopbil med två fack kommer att tömma en tunna i taget i olika fack. På så vis kommer avfallet aldrig att blandas i bilen utan rent material kommer att gå till biogas/biogödsel och fjärrvärme (energiåtervinning). Därtill uppstår inga extra transporter till följd av matavfallsinsamlingen eftersom sopbilen ändå passerar varannan vecka.

Frågor och svar om utsortering av matavfall

Vad ska jag lägga i matavfallspåsen?

 • Skal och skaft av grönsaker och frukt
 • Äggskal
 • Rester från kött och fisk
 • Teblad, tepåse, kaffesump, filter
 • Hushållspapper, servetter
 • Kattmat, hundmat
 • Eventuellt matsvinn såsom gammal potatis, mögligt bröd m.m.

Vad ska jag inte lägga i matavfallspåsen?

 • Korvskinn
 • Snus, cigaretter, aska
 • Kattsand
 • Damm, dammsugarpåsar
 • Blöjor, bindor
 • Vinkorkar, kapsyler
 • Glasspinnar, ätpinnar
 • Stearinljus
 • Blomjord, krukväxter
 • Tuggummi

Hur får man sina matavfallspåsar?

Påsarna levereras i det bruna kärlet två gånger om år, i buntar som räcker hela året. Skulle du ändå behöva fler kan du hämta på våra återvinningscentraler (ÅVC) eller bibliotek.

Kommer det inte att lukta illa?

Påsarna som ingår i abonnemanget är tillverkade av vattenavvisande papper. De är både fukttåliga och hållbara. Även en ventilerad påshållare kommer att ingå. Det bruna kärlet har ventileringshål på sidorna, allt för att hålla matavfallet luftigt och för att förebygga illaluktande sopor. Andra kommuner som redan har bruna kärl är generellt mycket nöjda med den här metoden.

Kommer kommunen rengöra kärlet?

Nej, fastighetsinnehavaren ansvarar för rengöring av kärlet.

Vad händer om djur river ur tunnan?

Har du inte några problem med att djur river i din gröna tunna kommer det förmodligen inte heller vara något problem när maten stoppas i en separat tunna. Precis som idag så ansvarar fastighetsinnehavaren för att avfallet ligger i kärlet vid tömning, kommunens personal städar inte runt tunnan.

Kan jag använda andra påsar eller bioplastpåsar för mitt matavfall?

Nej, matavfallpåsarna i papper är gjorda för att fungera i rötningsprocessen i behandlingsanläggningen. Andra påsar är inte anpassade till detta.

Mitt matavfall är kladdigt, ska jag lägga det in en plastpåse?

Nej, plastpåsar ska inte slängas med matavfall eftersom de inte bryts ner i rötningsprocessen. Sätt påsen i en extra matavfallspåse istället.

Mitt matavfall blir för blött, hur gör jag?

Om ditt matavfall är väldigt blött, är det bra om matavfallet får rinna av i vasken innan det läggs i matavfallspåsen. Matavfallspåsarna är väldigt tåliga mot fukt men behöver ordentligt med luft. Låt påsen sitta i den behållare du får av kommunen. Behållaren gör att luften även kommer in underifrån och då håller påsen bättre.

Rötgasanläggningen i Jämtland

Bräcke kommun kommer tillsammans med länets kommuner att bygga en rötgasanläggning intill Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund som beräknas stå färdig 2025. Naturvårdsverket är med och finansierar rötgasanläggningen till 45 procent för att den bidrar till att minska mängden utsläpp av växthusgaser.

På Östersunds kommuns hemsida: Biogas i Jämtland Härjedalen - Östersund.se (ostersund.se Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.) Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om den planerade rötgasanläggningen.

Fram till dess att rötgasanläggningen i Östersund står färdig rötas matavfallet i en annan anläggning.

Sidan publicerad 2022-01-11 av Stina Hylén