Dela sidan på sociala medier

Slamtömning

Slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall som regleras av miljöbalken, avfallsförordningen och kommunens renhållningsföreskrifter.

Slam från hushåll får bara tas omhand av kommunen genom vår entreprenör Revsunds Transport AB. Den ordinarie slamtömningsperioden pågår ungefär från april till december och du behöver inte närvara vid slamtömningen.

Vid tömning sugs hela brunnens innehåll upp och avvattnas i slambilen. Slammet blir kvar i bilen och vattnet spolas tillbaka till brunnen. I och med att vi avvattnar slammet minskas transporterna.

Brunnslocket färgmarkeras när tömningen är utförd och 2020 är markeringen rosa.

Information om förlängt slamtömningsintervall

Enskilda avloppsanläggningar ska normalt tömmas på slam minst en gång per år. Du kan söka förlängt slamtömningsintervall. Bygg- och miljönämnden tar ut handläggningsavgift.

Förlängt slamtömningsintervall kan medges om du uppnår följande villkor:

  • Avloppsanläggningen ska ha tillstånd av en kommunal nämnd och vara utförd enligt inlämnad anmälan/ansökan.
  • Avloppssanläggningen ska vara i funktionsdugligt skick. Slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande t-rör på utloppet.
  • Avloppsanläggningen ska vara ansluten till en fungerande rening, exempelvis infiltration eller markbädd (inte stenkista).

Om din avloppsanläggning inte uppfyller dessa krav kan vi inte bevilja förlängt slamtömningsintervall.

 Blankett för ansökan om förlängt slamtömningsintervall (länk).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan publicerad 2020-03-23 av Ann-Katrine Eklund