Dela sidan på sociala medier

Asbest

Asbest och eternit är farligt avfall och ska transporteras så att det inte dammar. Mindre mängder (mindre än 100 lit, ca en sopsäck) asbesthaltigt avfall paketeras i plastsäckar som tejpas täta och märks upp med varningstexten ASBEST. Det är viktigt att inte blanda asbestavfall med andra avfallstyper, till exempel annat bygg- och rivningsavfall.

Strörre mängder (mer än 100 lit) av asbest/eternit kan läggas på en träpall plastas in och lämnas till närmsta godkända avfallsanläggning.

Sidan publicerad 2022-04-28 av Ann-Katrine Eklund