Dela sidan på sociala medier

Vad kostar det?

Ny renhållningstaxa fr.o.m. 1 mars 2020

Från och med 1:a mars 2020 träder en ny renhållningstaxa in:

För en normalvilla kostar renhållningen ca 2 073 kronor per år (baserat på 13 tömningar per år).

För ett fritidshus kostar renhållningen ca 1 363 kronor per år (baserat på 3 tömningar per år)

Grundavgift
Grundavgiften ska betalas för alla bebyggda fastigheter: fritidshus, en- och tvåfamiljshus och flerfamiljshus. Grundavgift debiteras per hushåll
och fastighet, och för flerfamiljshus per lägenhet.

I grundavgiften ingår kostnader som inte är hämtningsrelaterade, det vill säga:

 • Kostnader för insamling och hantering av farligt avfall
 • Tillgång till återvinningscentral
 • Årlig insamling av grovsopor
 • Transporter från återvinningscentraler
 • Information
 • Rådgivning
 • Planering
 • Fakturering
 • Personalkostnader
 • Förvaltningskostnader
 • Räntekostnader
 • Avskrivningar m.m.

Hämtningsavgift
I hämtningsavgiften ingår tömning av sopkärl.

 • Taxan för hushållsavfall, utöver grundavgiften, är volymbaserad. 71 kronor per tömning för 190 liters kärl. 138 kronor per tömning för 370 liters kärl och 247 kronor per tömning för 660 liters kärl. I avgiften ingår att lämna sorterat avfall på återvinningscentralerna och att få hämtning av visst grovavfall en gång om år.
 • Verksamheter betalar en fast taxa på 690 kronor (inkl. moms) då ingår inte att lämna grovavfall på ÅVC eller att få fastighetsnära grovsopsinsamling avgiftsfritt eller att lämna farligt avfall.
 • Slamtömning med avvattning höjs från 1 100 till 1 500 kr.
 • Slamtömning utan avvattning (tank) höjs från 1 300 till 1 700 kr.
 • Slutna tankar töms inom tio arbetsdagar efter avrop.

Från och med 2020 har kommunen även en ny renhållningsordning, som reglerar hanteringen av avfall. Det nya är följande:

 • Verksamheter med abonnemang för hushållsavfall hos Bräcke kommun är välkomna att på ÅVC lämna avfall upp till maximalt 1,5 kbm mot avgift. Vilket motsvarar en normalstor normallastad släpvagn eller mindre företagsbil.

Du hittar samtliga nya taxor och regler i dokumenten "Renhållningstaxa 2020", "Renhållningsordning 2020" och "Prisbilaga ÅVC Verksamheter 2020" i rutan här under.

Sidan publicerad 2020-03-09 av Thomas Fritiofsson