Dela sidan på sociala medier

Felanmälan lägenhet

Har du något som behöver åtgärdas i din lägenhet kontaktar du oss via formuläret längst ner på sidan eller via telefon/mejl (Se kontaktuppgifter i rutan längst ner på sidan). Felanmälan tas omhand av oss under kontorstid. Inträffar ett akut fel utanför kontorstid kan SOS Alarmering kontaktas, se mer nedan.

Exempel på icke-akuta fel

 • Stopp i tvättställ, diskho eller annat mindre avlopp  
 • Dropp från kran  
 • Tvättmaskin/program ur funktion, när din bokade tvättid infaller
 • Enstaka sönderslagen ruta i din lägenhet
 • Mindre el-fel i lägenheten 

Inträffar detta ska du felanmäla som vanligt via formuläret nedan eller tel/mejl (kontorstid).

Exempel på akuta fel

 • Totalstopp i avlopp
 • Fara för översvämning  
 • Risk för olycksfall eller skadegörelse pga snö, is eller föremål som kan falla ner från fastigheten 
 • WC stol ur funktion  
 • Kyl- frys eller spis helt ur funktion  
 • Totalt el- och värmeavbrott (kontrollera först att säkringarna är hela)
 • Hisstopp, om någon fastnat i hissen  
 • Låsöppning, om du låst dig ute, fel på låsanordning eller fönstret inte går att stänga

Inträffar akuta fel efter kontorstid ringer du SOS Alarmering på 063-10 10 55. SOS Alarmerings förmedling är kostnadsfri för hyresgästerna utom i vissa undantagsfall, ett vanligt sådant är låsöppning, som betalas av hyresgästen själv och kostar 700 kronor. Legitimation krävs.

Felanmälan via webbformulär:

Anmälan gäller bostad i ...

Får huvudnyckel användas * (obligatorisk)


Så hanterar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att tillhandahålla, anordna och bedriva hyresförmedling. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden fullgörande av ett avtalsförhållande.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.bracke.se/personuppgifter Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad 2023-01-30 av Tore Walldén