Dela sidan på sociala medier

Fiberföreningar i Bräcke kommun

Bilden visar en karta över Bräcke kommun med tidsplan för utbyggnation uttryckt i färgblock. Kartan är ifrån 2015.

Bilden är ifrån år 2015.

Snabb utveckling tack vare fiberföreningarnas arbete

2012
Under 2012 bildades tre fiberföreningar i kommunens landsbygdsområden. Under 2013 ökade antalet till elva. Fiberföreningarna täcker nu tillsammans byarna i kommunen.

2013-2014
Gimdalen Fiber tog sitt nät i drift vid jultid 2013. Revsund Fiber och Rissnabygdens Fiber påbörjade sina projekt.

2014-2015
Under våren 2014 påbörjade också Bodsjö Fiber, Sundsjöfiber och Östra Bräcke Fiber byggnationen av sina nät. Dessa tre nät färdigställdes under 2015.

2016-2017
Utbyggnaden av de fem sista områdena pågår nu och dessa föreningar har sökt beviljats stöd av Länsstyrelsen. De fem områdena är Sjöarna Fiberförening, E14 Fiber, Nyhems Fiber, Fibergranen och Grönviken Fiber.

För kommunens fyra tätorter har ytterligare två fiberföreningar bildats. En för Pilgrimstad och en gemensam förening för Kälarne, Gällö och Bräcke (KGB). Utbyggnaden av tätorterna färdigställdes under 2016/-17.

2018-2019
Utbyggnationen av näten färdigställs i hela kommunen.

2020
Alla när är nu driftsatta i alla fiberområden!

Sidan publicerad 2021-06-08 av Therese Sjögren