Dela sidan på sociala medier

Fiber till byarna

För att boende i vår kommun ska få tillgång till fiber inom en rimlig tid har det krävts lokalt engagemang. Alla byar och bygder i Bräcke kommun hör numera till en av 13 fiberföreningar. Kontaktpersoner finns listade på sidan Fiberföreningar i Bräcke kommun.

Fiberföreningskoncept

Bredbandsutbyggnad på landsbygden ger i nuläget en central roll åt lokala utvecklingsgrupper. Sedan de första fiberföreningarna bildades 2012 är nu kommunens yta täckt av föreningar, och alla har slutfört sina områdesnät. Delar av kostnaden har föreningarna på landsbygden fått stöd för.

Hur går det till?

När ett område bildat en ekonomisk förening för att bygga ut bredband är det fiberföreningens styrelse som driver utvecklingen. Stora frågor tas upp på en föreningsstämma där alla medlemmar i föreningen kan vara delaktiga.

Ofta anlitar föreningen någon för att göra en första projektering av nätet och beräkna kostnaderna. Fiberföreningen kan sedan söka bidrag hos Länsstyrelsen. När man fått besked beslutar föreningen om man ska gå vidare och genomföra projektet.

I många föreningar har man valt att anlita entreprenörer för att gräva och installera nätet. Föreningens medlemmar bidrar också med arbete, till exempel att staka ut och förbereda för grävning.
 
Fiberföreningen beslutar också hur nätet ska driftas och förvaltas. Antingen tecknar man ett driftavtal, eller så säljer föreningen bynätet till en operatör efter det att bidragen är avskrivna. Vanligtvis går flera närliggande fiberföreningar samman om en gemensam lösning.

Bilden visar en arbetsmaskin som lägger ner fiber längst ett dike.

Fibergrävning i Ansjö, strax utanför Kälarne 2014.

Sidan publicerad 2021-06-08 av Therese Sjögren