Dela sidan på sociala medier

Avgifter och taxor

I ärenden om lov, anmälan, förhandsbesked m.m. betalar den som söker en avgift enligt den taxa som kommunfullmäktige har fastställt. Avgiften tas ut för att täcka kommunens kostnader för handläggningen av ärendena.

Avgiftens storlek beror på hur lång tid det i genomsnitt tar att handlägga ärendetypen. Det beror på flera faktorer, till exempel vad som ska byggas, om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område och om det som ska byggas stämmer överens med gällande detaljplan.

För vissa ärenden går det inte att beräkna en genomsnittlig handläggningstid, där tas avgiften ut som timdebitering.

Avgifter och taxor för olika åtgärder

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Taxetabell A1-A21 2022-10-01.pdf Pdf, 161.2 kB. 161.2 kB 2022-10-27 11.23
Taxetabell A1-A21 med tidsuppskattning 2022-10-01.pdf Pdf, 355.5 kB. 355.5 kB 2022-10-27 11.23
Taxa PBL och MB - Bestämmelser 2023-01-01.pdf Pdf, 509.1 kB. 509.1 kB 2023-01-04 09.15
Sidan publicerad 2023-01-31 av Hjördis Hansson