Dela sidan på sociala medier

Bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för att använda en byggnad till ett nytt ändamål om förändringen är väsentlig.

Även för andra anordningar än byggnader kan bygglov erfordras. För att exempelvis sätta upp ett plank som är högre än normal stakethöjd och för att sätta upp eller förändra en skylt måste man söka bygglov.

Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Inom flera tätortsområden i Bräcke kommun finns det en gällande detaljplan som anger för vilket ändamål och hur fastigheten får bebyggas.

Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga men kan ändå vara anmälningspliktiga.

För att söka bygglov ska du skicka in:

  • Ansökningsblankett
  • Nybyggnadskarta/situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Konstruktionsritningar

Tidsbegränsning

För samtliga lov gäller att du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från datum för beslut. När tiden har gått ut måste du söka nytt lov.

Startbesked innan du börjar

Ett startbesked är ett godkännande av att en lov- eller anmälningspliktig åtgärd får påbörjas. Du måste alltid ha ett beslut om startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

Kontrollplan

I samtliga ärenden ska en kontrollplan fastställas för projektet. Fastställandet görs i startbeskedet. Du som sökande ska föreslå kontrollpunkter som ska finnas i kontrollplanen.

Kontrollansvarig

I vissa fall ska en kontrollansvarig för projektet anmälas i samband med ansökan om bygglov eller anmälan.

Slutbesked

Innan du får ta den nya byggnaden i anspråk så måste du ha ett slutbesked från kommunen. För att få ett slutbesked så måste den ifyllda kontrollplanen för projektet skickas in. I många fall behövs ett slutsamråd hållas på plats för att gå igenom att allt är gjort enligt det bygglov du har fått.

Blanketter

Ansökan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Ansökan om bygglov". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Avgifter

Se aktuella avgifter i dokumentet Plan-och bygglovstaxa i rutan nedanför.

Bygglov

Bygglov behövs för att bygga nytt, bygga till eller för att ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer. Det krävs även bygglov för att använda en byggnad till ett nytt ändamål om förändringen är väsentlig.

Även för andra anordningar än byggnader kan bygglov erfordras. För att exempelvis sätta upp ett plank som är högre än normal stakethöjd och för att sätta upp eller förändra en skylt måste man söka bygglov.

Vid granskning av en bygglovsansökan prövas om åtgärden uppfyller kraven i gällande lagstiftning. Inom flera tätortsområden i Bräcke kommun finns det en gällande detaljplan som anger för vilket ändamål och hur fastigheten får bebyggas.

Vissa åtgärder är inte bygglovspliktiga men kan ändå vara anmälningspliktiga.

För att söka bygglov ska du skicka in:

  • Ansökningsblankett
  • Nybyggnadskarta/situationsplan
  • Fasadritning
  • Planritning
  • Konstruktionsritningar

Tidsbegränsning

För samtliga lov gäller att du måste starta åtgärden inom två år och avsluta inom fem år från datum för beslut. När tiden har gått ut måste du söka nytt lov.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg