Dela sidan på sociala medier

Sotning

Sotningsentreprenör för Bräcke sotningsdistrikt är firma JO Sotning.

Jämtlands Räddningstjänstförbunds direktion har tillsynsansvaret för verksamheten.
Sotning och kontroller utförs i brandförebyggande syfte, men regelbunden sotning/rengöring har stor betydelse också ur ekonomisk och miljömässig synvinkel.
Hur ofta sotning och kontroll skall utföras bestäms av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) på uppdrag av regeringen (sotning och brandskyddskontrollsfrister). Vad sotning och kontroll skall kosta beslutas av direktionen (sotning- och brandskyddskontollstaxan).
Utöver sotning och kontroll utförs även besiktningar av ventilationsanläggningar, skorstenar och eldstäder vid ny- och ombyggnation.

Läs mera om detta på Jämtlands Räddningstjänstförbund, se relaterade länkar nedan.

Sidan publicerad 2023-05-09 av Ann-Katrine Eklund