Dela sidan på sociala medier

Förhandsbesked

Förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om man får bygga på den tilltänkta platsen. Syftet med förhandsbesked är att den som planerar att utföra ett byggnadsprojekt ska kunna undvika onödig projektering genom att få tillåtligheten prövad i ett första skede. Byggnadens utformning kommer att avgöras i samband med bygglovsprövningen i nästa skede. Bygg- och miljönämnden är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet om ansökan om bygglov lämnas in inom två år.

Förhandsbesked är främst aktuellt när du planerar en åtgärd utanför detaljplan och på ett ställe som inte har avstyckats.

När du söker förhandsbesked ska du skicka in:

  • Blanketten "Ansökan om förhandsbesked"
  • En karta över den plats där du tänker bygga med byggnaden utritad
  • Om du ska anlägga eget avlopp ska du redovisa hur det ska lösas

Kom ihåg att om du har fått beslut om ett positivt förhandsbesked ska ett bygglov inlämnas inom två år från beslutet för att kunna beviljas. Beslut om förhandsbesked ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har sökts.

Blanketter

En förhandsförfrågan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Ansökan om förhandsbesked". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg