Dela sidan på sociala medier

Strandskydd

Vid stränderna till sjöar och vattendrag gäller strandskydd vilket innebär att man inte utan dispens får uppföra eller bygga till någon byggnad inom sådant område. Det krävs särskilda skäl för att få en sådan dispens. Och även om kommunen ger dispens ska man normalt bygga så att allmänheten fortfarande kan passera närmast vattnet. Strandskyddsområdet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. En zon på cirka 30 meter ska lämnas fri mellan byggnad och strand.

Strandskyddet syftar till att trygga allmänhetens tillgång till platser för bad och friluftsliv, samt att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv. Övergången mellan land och vatten är betydelsefull för en rad olika livsmiljöer som många arter är beroende av. Den strandnära zonen är också värdefull bland annat för skydd och övervintring.

Blanketter

Ansökan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Ansökan strandskyddsdispens". Den finns under rubriken Bygga och bo på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-09-19 av Jonny Berg