Dela sidan på sociala medier

Cisterner

Har du kontrollerat din cistern?

För att skydda miljön från oljeläckage måste oljecisterner som är 1 m3 eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som är innehavare av cisternen som ansvarar för att kontrollerna utförs. Kraven finns i Naturvårdsverkets föreskrifter 2017:5, se länk nedan.

När ska kontroll utföras?

Kontrollintervallet är 6 eller 12 år beroende på typ av cistern. Cisterner som finns inom vattenskyddsområde ska kontrolleras oftare.

Utom vattenskyddsområdeInom vattenskyddsområde


med sekundärt skyddutan sekundärt skyddK-cistern12 år12 år6 årSkyddad S-cistern12 år12 år6 årS-cistern6 år6 år3 år


K-cistern: korrosionssäker cistern (vanligen av plast eller betong) med certifikat.

Skyddad S-cistern: cistern (vanligen av stål) med certifierat korrosionsskydd.

S-cistern: stålcistern utan certifierat korrosionsskydd. 

Sekundärt skydd:

I vissa fall krävs sekundärt skydd av cistern, till exempel invallning eller dubbelmantling, för att förhindra miljöskada vid läckage. Det gäller exempelvis inom flertalet vattenskyddsområden. Bygg- och miljönämnden kan under vissa förutsättningar ge dispens från ett sådant krav för cistern belägna utomhus.

Nyinstallation av cistern

Planerar du att installera en oljecistern utomhus ska du meddela detta till bygg- och miljöavdelningen. Installation av en inomhuscistern måste bara anmälas om cisternen ligger inom ett vattenskyddsområde. Bygg- och miljönämnden kan under vissa förutsättningar ge dispens från ett sådant krav för cisterner belägna utomhus.

Innan en cistern tas i bruk ska du låta utföra en installationskontroll.

Cistern som tas ur bruk

En cistern som inte kommer att användas längre ska tömmas och rengöras. Cisternen bör därför avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att även påfyllningsrören tas bort så att inte påfyllning kan ske av misstag.

När en cistern tas ur bruk ska du anmäla detta till bygg- och miljöavdelningen.

Ackrediterat kontrollföretag

Alla kontroller ska utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC. Se länk nedan. Information om vilka företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner får du genom swedac.

Glöm inte att anmäla!

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till bygg- och mijlönämnden, eller inte besiktar din cistern enligt reglerna, kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 1000-3000 kronor.

Sidan publicerad 2023-04-06 av Stina Hylén