Dela sidan på sociala medier

Eget avlopp

Om du inte kan ansluta dig till det kommunala avloppsnätet, behöver du ett eget avlopp. Tillstånd söker du hos oss på miljökontoret.

Du måste ansöka om tillstånd för att anlägga en ny avloppsanordning på din fastighet. För att få bygga om, renovera eller ändra din avloppsanordning måste du anmäla det till oss innan du gör några åtgärder. I de flesta fall är ändringarna så omfattande att du måste ansöka om ett nytt tillstånd. Om du ändrar en befintlig avloppsanläggning eller anlägger ett nytt avlopp utan att kontakta oss kan du få betala en miljösanktionsavgift. Det är en avgift till staten som tas ut när miljöbalken inte följs.

 
Sidan publicerad 2020-02-24 av Hjördis Hansson