Dela sidan på sociala medier

Checklista: så här ansöker du om enskilt avlopp

När du ska göra ett eget avlopp lämnar du in din ansökan eller anmälan tillsammans med ett detaljerat förslag till avloppslösning.

1. Välj plats för avloppsanläggningen

Regler och information om var du ska placera avloppet hittar du på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2. Kontakta miljökontoret

Kontakta oss på miljökontoret, så kan vi diskutera om var du ska placera ditt avlopp och hur du går tillväga för att göra provgropar, innan du anlägger ditt avlopp. Ta reda på om du bor i ett område med hög skyddsnivå, eftersom det då i regel är högre reningskrav på din avloppsanläggning. Vi bedömer vilka reningskrav som ska ställas på din avloppsanläggning.

Mer information kring områden med hög skyddsnivå hittar du också på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

3. Gör provgrop och ta jordprov för analys

Om provgrop på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

4. Ta hjälp av en entreprenör för rätt dimensionering och typ av anläggning

5. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning

  • Blanketter för ansökan, hittar du i rutan längre ner på sidan. Tänk på att vara noga med att fylla i all information eftersom kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

6. Vänta på beslut

Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått ett godkännande från miljökontoret. Beslutet skickas ut i ett brev. Om du börjar bygga din avloppsanläggning innan du har fått ett godkännande från miljökontoret kan du få betala en miljösanktionsavgift.

7. Bygga och dokumentera

Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i byggprocessen innan anläggningen grävs över.

8. Slutredovisa

På blanketten kontrollplan av avloppsanordning, intygar du att anläggningen utförts enligt det beslut du fick från miljökontoret. Bilderna från byggprocessen ska du skicka tillsammans med slutredovisningen till miljökontoret, antingen med vanlig post eller e-post.

9. Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan

En tid efter att du fått beslut från miljökontoret angående din avloppsanläggning får du en räkning enligt gällande taxa (se "Taxa miljöbalken" i rutan nedan).

Sidan publicerad 2020-09-22 av Alexander Westlin