Dela sidan på sociala medier

Checklista: så här ansöker du om enskilt avlopp

När du ska göra ett eget avlopp lämnar du in din ansökan eller anmälan tillsammans med ett detaljerat förslag till avloppslösning.

1. Ta hjälp av en sakkunnig

Ta hjälp av en sakkunnig (konsult eller entreprenör) för att hitta lämplig placering. Hänsyn ska tas till bland annat egna och grannars dricksvattentäkter, energibrunnar och skyddade områden (exempelvis vattenskyddsområden och förorenad mark).

En sakkunnig kan även hjälpa dig att välja avloppsanläggning samt dimensionering utifrån dina och platsens behov.

2. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen

Kontakta oss på bygg- och miljöförvaltningen, så kan vi diskutera om var du ska placera ditt avlopp och hur du går tillväga för att ta reda på högsta grundvattennivån, innan du anlägger ditt avlopp. Vi hjälper dig att ta reda på vilken skyddsnivå som gäller i ditt område ur både miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Vi ställer olika reningskrav beroende på vilken skyddsnivå som gäller.

3. Ta reda på markens förutsättningar

Vid markbaserad rening kräver vi att ni tar reda på högsta dimensionerade grundvattenyta. För att ta reda på detta kan ni antingen sätta ner ett grundvattenrör eller gräva en provgrop. Provgrop eller grundvattenrör ska ligga på minst 2,5 meters djup och ska avläsas efter 1 dygn.

Ni behöver också lämna in resultat från ett jordprov som tas ut i samband med grävning av provgrop. Jordprovet ska tas ut i samma nivå som infiltration ska ske. Jordprovet kan tas antingen som en siktanalys eller ett perkulationsprov.

4. Lämna in ansökan med tillhörande bilagor och teknisk beskrivning

Blanketten finns under rubriken Vatten och avlopp på sidan E-tjänster och blanketter.. Tänk på att vara noga med att fylla i all information eftersom kompletta handlingar ger snabbare handläggning.

Bilagor vi vill ha in med ansökan är:

5. Vänta på beslut

Du får inte börja anlägga avloppsanläggningen innan du fått ett beslut från bygg- och miljönämnden. Beslutet skickas ut via mail eller per post. Om du börjar anlägga din avloppsanläggning innan du har fått ett beslut från bygg- och miljönämnden kan du få betala en miljösanktionsavgift.

6. Dokumentation vid anläggning

Vid grävningsarbetena ska du fotografera olika moment i anläggningsprocessen. Fotohänvisning får du tillsammans med beslutet.

7. Slutredovisa

En entreprenörsrapport ska tillsammans med bilderna från anläggandet lämnas in till bygg- och miljöförvaltningen. I beslutet framgår när entrenörsrapporten ska vara inlämnad. Blanketten finns under rubriken Vatten och avlopp på sidan E-tjänster och blanketter.

8. Avgifter för avloppstillstånd eller anmälan

En tid efter att du fått beslut från Bygg- och miljönämnden angående din avloppsanläggning får du en faktura enligt gällande taxa (se "Taxa miljöbalken" i rutan nedan).

Blanketter

En Anmälan/ansökan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan/ansökan inrättande av enslkilt avlopp". Den finns under rubriken Vatten och avlopp på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2023-10-30 av Ann-Katrine Eklund