Dela sidan på sociala medier

Egenkontroll

Alla som bedriver en hygienisk verksamhet som t.ex. fotvård, massage eller tatuering är enligt miljöbalken skyldiga att planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka och förebygga olägenheter för människors hälsa och miljön (miljöbalken 26 kap. 19 §).

Anmälningspliktiga verksamheter omfattas dessutom av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Det innebär bland annat att det finns ett krav att anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll.

Syftet med egenkontrollen är att förebygga och förhindra att kunder som besöker den hygieniska behandlingslokalen utsätts för några olägenheter för människors hälsa.
Exempel på risker för olägenheter kan vara dåligt rengjorda redskap, dålig ventilation i behandlingslokalen på grund av undermålig luftomsättning eller eftersatt städning på kundtoaletten. Vid hygieniska brister i verksamheten ökar risken för sjukdomsspridning, infektioner och allergibesvär.

Egenkontrollen ska anpassas till verksamheten. Det innebär att en mer omfattande verksamhet med större risker för människors hälsa också kräver en mer omfattande egenkontroll än vad en mindre verksamhet kräver.  
Det är exempelvis viktigt att ha en mer omfattande dokumenterad ansvarfördelning om det t ex arbetar 10 personer inom en tatueringsverksamhet jämfört med om det endast arbetar en person i en verksamhet.

Sidan publicerad 2021-04-14 av Hjördis Hansson