Dela sidan på sociala medier

Egenkontroll

Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande eller skärande instrument, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att:

Du ska ha den kunskap som krävs för att kunna bedriva din verksamhet på ett säkert sätt.Ser över vilka risker din verksamhet kan ha på människors hälsa och miljön samt att ta fram rutiner för att minska risken för att problem uppstår.Dina rutiner ska vara anpassade efter hur du utför olika arbetsmoment samt efter de förutsättningar som finns i din lokal.Regelbundet gå igenom och uppdatera din egenkontroll.Om du har anställda så ansvarar du för att se till att dina anställda har den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingarna.

Dokumentera

Om du har en anmälningspliktig verksamhet ska din egenkontroll dessutom vara dokumenterad. Detta innebär bland annat att alla rutiner ska vara nedskrivna. Du ska även spara annan dokumentation som beskriver din egenkontroll, t.ex. att till steriliseringsapparaten är kontrollerad och att ventilationen är kontrollerad och godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt luftflöden i lokalen.

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund