Dela sidan på sociala medier

Egenkontroll

Text

 • Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande eller skärande instrument, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att:
  • Du ska ha den kunskap som krävs för att kunna bedriva din verksamhet på ett säkert sätt.
  • Ser över vilka risker din verksamhet kan ha på människors hälsa och miljön samt att ta fram rutiner för att minska risken för att problem uppstår.
  • Dina rutiner ska vara anpassade efter hur du utför olika arbetsmoment samt efter de förutsättningar som finns i din lokal.
  • Regelbundet gå igenom och uppdatera din egenkontroll.
  • Om du har anställda så ansvarar du för att se till att dina anställda har den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingarna.

Dokumentera

Om du har en anmälningspliktig verksamhet ska din egenkontroll dessutom vara dokumenterad. Detta innebär bland annat att alla rutiner ska vara nedskrivna. Du ska även spara annan dokumentation som beskriver din egenkontroll, t.ex. att till steriliseringsapparaten är kontrollerad och att ventilationen är kontrollerad och godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt luftflöden i lokalen.

Generella regler för lokalen

 • Lokalen ska vara lättstädad. Man behöver se till att ytor som golv, väggar, hyllor och behandlingsbord är lätta att rengöra och se till att inte ha så många saker framme.
 • Att instrument och material förvaras på ett säkert sätt för att undvika förorening och smittspridning.
 • Undvik textila material, till exempel kuddar, filtar, mattor och gardiner.
 • Finns det flera behandlingsplatser ska dessa placeras så att man undviker risk för smittspridning.
 • Rengöring av instrument ska ske på en särskild plats som är avskild från övrig verksamhet
 • Handtvättställ ska finnas i behandlingsrum eller strax intill.

Egenkontroll

 • Alla hygienverksamheter, även de som inte använder stickande eller skärande instrument, ska ha en egenkontroll enligt miljöbalken. Detta innebär bland annat att:
  • Du ska ha den kunskap som krävs för att kunna bedriva din verksamhet på ett säkert sätt.
  • Ser över vilka risker din verksamhet kan ha på människors hälsa och miljön samt att ta fram rutiner för att minska risken för att problem uppstår.
  • Dina rutiner ska vara anpassade efter hur du utför olika arbetsmoment samt efter de förutsättningar som finns i din lokal.
  • Regelbundet gå igenom och uppdatera din egenkontroll.
  • Om du har anställda så ansvarar du för att se till att dina anställda har den kunskap som krävs för att kunna utföra behandlingarna.
Sidan publicerad 2022-05-04 av Hjördis Hansson