Dela sidan på sociala medier


Vem ansvarar för den offentliga kontrollen?

Livsmedelskontrollen i Sverige är uppdelad på tre nivåer. Den centrala tillsynsmyndigheten är Livsmedelsverket i Uppsala. Länsstyrelsen har en samordnande funktion i länet medan landets kommuner har ansvar för tillsyn av all livsmedelshantering inom kommunen.  
I Bräcke är det Bygg- och miljönämnden som har det yttersta ansvaret.

Livsmedelslagstiftningen

Lagstiftningen täcker hela livsmedelskedjan från odling och uppfödning av djur, genom produktions- och distributionsled fram till konsumentens tallrik. I dag är i stort sett all lagstiftning om livsmedel gemensam inom hela EU. Sverige kan inte bestämma regler på livsmedelsområdet på egen hand utan gör det i samarbete med andra medlemsstater. De flesta reglerna om mat finns i EU-förordningar och i Livsmedelsverkets föreskrifter. EU-förordningarna gäller direkt utan att de skrivs in i föreskrifter.

Offentlig kontroll/tillsyn

Konsumenten ska kunna känna sig trygg när han eller hon köper mat i butiken eller äter mat på restaurang. Att maten är säker och håller utlovad kvalitet, det är målet för livsmedelslagstiftningen och för kontrollen. Företagarna i livsmedelsbranschen ska arbeta på ett sådant sätt att syftet med lagstiftningen uppnås.

Bygg- och miljöavdelningen kontrollerar att företagen tar sitt ansvar och att maten som säljs och produceras inom kommunen är säker.
Detta innebär att man gör besök, inspektioner, provtagning, kontroll av lokaler och verksamheter men även handläggning av anmälan om registrering och ansökan om godkännanden kring livsmedelshantering, egenkontroll och mycket annat.

Avdelningen tar även emot och hanterar anmälningar, klagomål och utredningar om matfusk och matförgiftningar.

Sidan publicerad 2024-05-10 av Ann-Katrine Eklund