Dela sidan på sociala medier

Kemikalier

REACH- ny kemikalielagstiftning

Reach är namnet på den kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom EU den 1 juni 2007. Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde tidigare i EU och i Sverige.
Reach grundas på principen att det är du som tillverkar och importerar kemiska ämnen till EU som ska analysera och redovisa om "dina" ämnen medför risker och vilka säkerhetsåtgärder som behövs.

Reach ställer också krav på användare av kemikalier så kallade nedströmsanvändare. Bland annat ställs nya krav på att du som hanterar kemikalier ska bedöma riskerna med din användning och lämna information till kemikalieleverantören om användningsområdet.
En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har särskilt farliga egenskaper.

Produktinformation, säkerhetsdatablad och märkning

Du som tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker produkten kan medföra. Utredningen ska ge underlag till klassificering och märkning av produkten. Genom märkningen får användarna information om riskerna.
Den 1 juni 2007 började reglerna i Reach-förordningens avdelning IV att gälla. Liksom tidigare gäller att du ska lämna information om produkternas hälso- och miljöfarliga egenskaper, riskhanteringsåtgärder med mera i säkerhetsdatablad.

Mycket giftiga, giftiga och starkt frätande produkter

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att få sälja livsfarliga- och mycket farliga kemiska produkter. Tillstånd krävs även för viss annan hantering av den typen av produkter. 

Ämnen med begränsningar..

Användningen av vissa ämnen eller ämnesgrupper har begränsats genom lagstiftning. Ämnen med vissa särskilt farliga egenskaper får till exempel inte användas i produkter som är avsedda att säljas till allmänheten.
Mer information, se under relaterade länkar.

REACH- ny kemikalielagstiftning

Reach är namnet på den kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom EU den 1 juni 2007. Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde tidigare i EU och i Sverige.
Reach grundas på principen att det är du som tillverkar och importerar kemiska ämnen till EU som ska analysera och redovisa om "dina" ämnen medför risker och vilka säkerhetsåtgärder som behövs.

Reach ställer också krav på användare av kemikalier så kallade nedströmsanvändare. Bland annat ställs nya krav på att du som hanterar kemikalier ska bedöma riskerna med din användning och lämna information till kemikalieleverantören om användningsområdet.
En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har särskilt farliga egenskaper.

Produktinformation, säkerhetsdatablad och märkning

Du som tillverkar eller för in en kemisk produkt eller bioteknisk organism till Sverige har ansvar för att utreda vilka hälso- och miljörisker produkten kan medföra. Utredningen ska ge underlag till klassificering och märkning av produkten. Genom märkningen får användarna information om riskerna.
Den 1 juni 2007 började reglerna i Reach-förordningens avdelning IV att gälla. Liksom tidigare gäller att du ska lämna information om produkternas hälso- och miljöfarliga egenskaper, riskhanteringsåtgärder med mera i säkerhetsdatablad.

Mycket giftiga, giftiga och starkt frätande produkter

Du behöver tillstånd från länsstyrelsen för att få sälja livsfarliga- och mycket farliga kemiska produkter. Tillstånd krävs även för viss annan hantering av den typen av produkter. 

REACH- ny kemikalielagstiftning

Reach är namnet på den kemikalielagstiftning som trädde i kraft inom EU den 1 juni 2007. Reach ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde tidigare i EU och i Sverige.
Reach grundas på principen att det är du som tillverkar och importerar kemiska ämnen till EU som ska analysera och redovisa om "dina" ämnen medför risker och vilka säkerhetsåtgärder som behövs.

Reach ställer också krav på användare av kemikalier så kallade nedströmsanvändare. Bland annat ställs nya krav på att du som hanterar kemikalier ska bedöma riskerna med din användning och lämna information till kemikalieleverantören om användningsområdet.
En ny tillståndsprövning införs för kemikalier som har särskilt farliga egenskaper.

Sidan publicerad 2023-10-30 av Ann-Katrine Eklund