Dela sidan på sociala medier

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Enligt förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) är det respektive tillsynsmyndighet som är ansvarig för att hålla register över medelstora förbränningsanläggningar. De uppgifter som verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om framgår av 18 § i FMF, och lämnas av verksamhetsutövaren i en e-tjänst som tillsynsmyndigheten anvisar. Enligt 23 § FMF ska uppgifter ur registret tillgängliggöras på en webbplats som tillhör tillsynsmyndigheten. Uppgifter om personnummer, födelsedatum och bostadsadresser får dock inte offentliggöras.

Länk till e-tjänsten hittar du under Kommun och politik/e-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2021-02-08 av Hjördis Hansson