Dela sidan på sociala medier

Registrering av medelstora förbränningsanläggningar

Du som driver eller planerar att driva en medelstor förbränningsanläggning är skyldig att lämna information om den till tillsynsmyndigheten.

  • Anmälan och registrering görs på E-tjänsten. Den finns under rubriken Miljö- och hälsoskydd på sidan E-tjänster och blanketter.
  • Utöver registrering kan det även krävas anmälan eller tillstånd enligt 9 kapitlet i miljöbalken. Läs med i relaterad information Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vad räknas som medelstor förbränningsanläggning?

Sedan den 1 juni 2018 gäller förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. I förordningen finns blnad annat krav på registrering. För att förbränningsanläggningen ska räknas som medelstor ska anläggningseffekten vara mellan 1 och 50 megawatt (MW). För nya förbränningsanläggningar finns särskilda sammanräkningsregler om rökgaserna kan släppas ut genom samma skorsten.

Vissa förbränningsanläggningar är undantagna från förordningen, till exempel anläggninar som omfattas av förordningen (2013:253) om förbränning av avfall.

Registrerade anläggningar

Under relaterad information i länken Medelstora förbränningsanläggningar Naturvårdsverket hittar du information om de anläggningar, som har registrerats hos miljöförbundet.

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund