Dela sidan på sociala medier

Tillstånd eller anmälan

Behöver jag tillstånd för eller anmäla min verksamhet ?

Anmälningspliktiga verksamheter:
Exempel på anmälningspliktiga verksamheter är industrier, mekaniska verkstäder, grafisk industri, verkstäder för lackering och annan ytbehandling, bensinstationer, fordonstvättar, kemtvättar, anläggningar för motorsport, skjutbanor med flera.

Tillståndspiktiga verksamheter:
Exempel på tillståndspliktiga verksamheter är större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar med flera. Tillstånd ges av länsstyrelsen eller av mark och miljödomstolen beroende på verksamhetens typ och storlek.

Här kan du själv kontrollera om din verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig (se relaterade länkar nedan).

Anmäl eller sök tillstånd i god tid!

Anmälan ska vara skriftlig och lämnas in minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Att få ett tillstånd kan ta betydligt längre tid och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.

Sidan publicerad 2023-10-30 av Ann-Katrine Eklund