Dela sidan på sociala medier


Anmälan

Vänta med att skicka in anmälan tills du valt installatör och fabrikat på värmepumpen. Annars fördröjs handläggningen av din anmälan, eftersom kommunen måste begära in kompletterande uppgifter i efterhand.

Din anmälan behandlas av bygg- och miljöavdelningen. Handläggningstiden för ett miljöärende är upp till 6 veckor från det att anmälan är komplett. När din anmälan behandlats får du ett beslut om godkännande. Beslutet går att överklaga till länsstyrelsen. Av det skälet följer en besvärshänvisning med som bilaga till beslutet.

För stora bergvärmeanläggningar kan mängden vätska i kollektorkretsen överstiga 1000 liter. Då måste du ha tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

När borrningen är klar upprättar borrföretaget ett s.k. brunns- och borrprotokoll. Detta dokument är borrfirman enligt lag skyldig att skicka in till SGU (Sveriges Geologiska undersökning) för registrering i det nationella brunnsarkivet. Protokollet upprättas i tre exemplar, av vilka du som kund får ett. Detta exemplar ska du ta en kopia av och skicka in till kommunen utan dröjsmål. (Du kan givetvis även komma överens med installatören att denne, eller borrföretaget, skickar in protokollet till kommunen.

Borrprotokollet behövs som ett bevis på att energibrunnen har utförts. Kommunen ska nämligen ta hänsyn till din brunn vid prövning av grannars eventuella anmälningar om att borra energibrunn.
För anmälan om värmepump (bergvärme) tas en avgift ut för att täcka kommunens handläggningskostnad. Den debiteras i efterhand genom utskick av faktura.

Blanketter

En anmälan/ansökan görs på blanketten/E-tjänsten som heter "Anmälan/ansökan värmepumpsanläggning". Den finns under rubriken Miljö och hälsoskydd på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2024-05-10 av Ann-Katrine Eklund