Dela sidan på sociala medier

Anviken 1:126

Samrådshandling för ändring av detaljplan

Bräcke kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för Anviken 1:126, Bräcke Kommun, Jämtlands län.

Huvudsyftet med planändringen är att utöka användningssättet med H (Handel) och K (Kontor).

Om planförslaget godkänns av alla i samrådskretsen så kan planförfarandet förenklas och övergå till begränsat förfarande. Det skulle innebära att kommunen kan ta beslut om att anta planförslaget efter detta samråd, utan granskningsförfarande.

Planläggningen genomförs på begäran av Storsjöhus AB.

Planförslaget ställs nu ut på samråd 14 april – 6 maj 2021.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast 6 maj 2021 till bygg-miljonamnden@bracke.se eller Bräcke kommun, Bygg och miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke.

Förfrågningar besvaras per telefon av byggnadsinspektör Jonny Berg 0693/162 06 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Bräcke 2021-04-14

Bygg- och miljönämnden i Bräcke och Ånge kommun

Handlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

UnderrättelsePDF


Sidan publicerad 2021-04-14 av Hjördis Hansson