Dela sidan på sociala medier

Förslag till ny detaljplan Anviken 1:126

Planens syfte

En ändring görs av detaljplanen som innebär att användningssättet utökas med H (Handel) och K (Kontor).

Planförslaget har varit ute på samråd och ställs nu ut för granskning innan antagandet.

Granskningen pågår from 24 maj - 9 juni 2021.

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 9 juni 2021 till bygg-miljonamnden@bracke.se (mail) eller till Bräcke kommun, Bygg-miljönämnden, Box 190, 843 21 Bräcke (brev).

Förfrågningar besvaras per telefon av Jonny Berg 0693-162 06 eller Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Underrättelse Word, 27 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 453 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 178.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-05-24 av Hjördis Hansson