Dela sidan på sociala medier

Förslag till ny detaljplan för Gällö samhälle

Planens syfte

Detaljplanen syftar till att modernisera detaljplanerna för Gällö samhälle som idag består av ett 30-tal olika planer från 1961 och framåt. Genom att göra en samlad plan för hela  samhället och göra den digital, underlättas ärendehandtering samt framtida ändringar och ajourföring. Planen görs modern och mer flexibel vad gäller användningssätt, byggrätt, hushöjd och exploateringsgrad.

Förslag till ny detaljplan finns utställd för granskning under tiden 5 maj - 26 maj 2021 på Bräcke kommuns hemsida samt kommunkontoret i Bräcke och på biblioteket i Gällö.

Öppettider:

Kommunkontoret:     Måndag - torsdag         08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

                                      Fredag                            08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Bibilioteket i Gällö:     Måndag och onsdag    10.00 - 14.00, 16.00 - 19.00

                                      Torsdag och fredag      10.00 - 13.00

Eventuella synpunkter på förslaget skall lämnas skriftligen, senast den 26 maj 2021 till Bräcke kommun, Eva-Karin Tottegård, Box 190, 843 21 Bräcke eller till e-post bracke@bracke.se. Förfrågningar besvaras per telefon av tekn chef Göran BEngtsson 0693-162 14 eller stadsarkitekt Ulf Alexandersson 070-677 45 95.

Bräcke 5 maj 2021

Bräcke kommun

Handlingar

Kungörelse Pdf, 170.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 974.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 102.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bladindelning Pdf, 668.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta översikt västra delen Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta översikt östra delen Pdf, 813.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 1A Pdf, 464.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 1B Pdf, 734.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 1 C Pdf, 532.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 1 D Pdf, 446.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 2 A Pdf, 678.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 2 B Pdf, 924.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 2 C Pdf, 487.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 2 D Pdf, 504.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 2 E Pdf, 416.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 3 A Pdf, 470.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 3 B Pdf, 682.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 3 C Pdf, 392 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 3 D Pdf, 428.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 3 E Pdf, 505.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 4 D Pdf, 414.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 4 E Pdf, 529.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta blad 4 F Pdf, 398.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Bullerutredning Gällö såg Pdf, 693.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2021-05-05 av Hjördis Hansson