Dela sidan på sociala medier

LIS-områden,

landsbygdsutveckling i strandnära lägen

En ny strandskyddslag trädde i kraft 2009-07-01. En av de största förändringarna är att kommunen kan peka ut särskilda områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS områden). Dessa områden skall pekas ut i översiktsplanen och innebär ökade möjligheter att ge strandskyddsdispens för att bygga hus eller anläggningar som gynnar utvecklingen av landsbygden.
 
Syftet är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.
 
Bräcke kommun har utarbetat ett tillägg till gällande översiktsplan som pekar ut LIS områden, men också strandområden som bedömts viktiga att bevara. I planen redovisas också fakta om landsbygden, bakgrund, överväganden och riktlinjer.
 
Tillägget till översiktsplanen är inte komplett vad avser planeringsunderlag, riksintressen, övergripande kommunala mål med mera, utan det skall alltid läsas tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen. Där återfinns bland annat ett flertal viktiga underlagskartor.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Granskningsyttrande lis-plan länsstyrelse.pdf Pdf, 358.7 kB. 358.7 kB 2017-12-07 15.57
LIS beskrivning 120619 kf§43_2012.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2017-12-07 15.57
Sidan publicerad 2021-06-22 av Elin Björkén