Dela sidan på sociala medier

Vindkraft i Bräcke kommun

Bräcke kommun har en översiktsplan från 2003. I planen beskrivs vindkraften mycket generellt på grund av den då gällande kartläggningen av vindförhållanden, som visade att det inte fanns underlag för en komersiell utbyggnad av vindkraft i kommunen.

Förutsättningarna för Bräcke kommun, och andra skogskommuner ändrades under första halvåret 2006 då en ny beräkningsmetod visade att flera områden i kommunen var lämpliga för vindkraftsetableringar.

Kommunen arbetade fram en plan för vindkraften 2009. Efter förslaget antogs, har önskemål framkommit framförallt från SCA, om byggande av ytterligare cirka 100-150 vindkraftverk i kommunen. Det antal verk rymdes inte i tillägget till översiktsplanen.

Bräcke kommun har därför åter reviderat kommunens tillägg till översiktsplan gällande vindkraft. Fler parkområden har inrymts i planen, men även de områden där vindkraftsutbyggnad inte kan tillåtas har ökat betydligt med den nya planen. Syftet har varit att en ny version ska vara mer tydlig.

Tillägget till översiktsplanen är inte komplett vad gäller planeringsunderlag, riksintressen, övergripande miljömål mm, utan det ska alltid läsas tillsammans med den kommunomfattande översiktsplanen. Där återfinns bland annat ett flertal viktiga underlagskartor. Detta tillägg ersätter gällande skrivningar om vindkraft i översiktsplan 2003.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Länsstyrelsens yttrande vindkraftsplanen 2017.pdf Pdf, 735.4 kB. 735.4 kB 2017-11-23 16.23
Plankarta översikt A3 kf §110_2017.pdf Pdf, 747.1 kB. 747.1 kB 2017-11-23 16.20
Beskrivning Vind Bräcke kf §110_2017.pdf Pdf, 3.4 MB. 3.4 MB 2017-11-23 16.17
Vindkraft i Jamtland_en studie relaterad till turism.pdf Pdf, 732.8 kB. 732.8 kB 2010-02-17 14.01
Vindkraft i Jämtland. Studie av A. Bramme 2009.pdf Pdf, 6.6 MB. 6.6 MB 2010-02-17 14.01
Fågelliv.pdf Pdf, 189.4 kB. 189.4 kB 2009-11-04 14.35
Sidan publicerad 2021-05-25 av Elin Björkén