Dela sidan på sociala medier

Trafik och vägar

Kommunen är ansvarig väghållare på kommunala gator och vägar samt allmänna vägar som ingår i den kommunala väghållningen. Kommunen ansvarar även för vägbelysningen på dessa vägar, läs mer om det här (länk).öppnas i nytt fönster

Trafikverket är ansvarig väghållare för det statliga vägnätet. På Trafikverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du mer information kring deras väghållning och vilken entreprenör som sköter vägunderhållet på dessa vägar.

För enskilda vägar ansvarar vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskild fastighetsägare.

I den nationella vägdatabasen NVDB (länk)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finner du utförlig information om vilka vägar som är statliga, kommunala och enskilda. I menyraden "Välj vad du vill se i kartan" väljer du alternativet Väghållare.


Felanmälan
Om du har synpunkter eller vill göra felanmälan om exempelvis vägskada, snöröjning eller skottning kontakta oss (länk).öppnas i nytt fönster


Vinterväghållning

Kommunens entreprenör Reaxcer AB sköter snöröjning och sandning på de vägar som ingår i den kommunala väghållningen i Bräcke, Gällö, Kälarne, Pilgrimstad och Fjällsta.

Telefonnummer till Reaxcer: 063-57 45 00
Vid synpunkter på snöröjning/sandning.

Behöver du sandningssand?

Sand till halkbekämpning tillhandahålls för privatpersoner av kommunen. Varje hushåll får hämta maximalt två hinkar per tillfälle.

Hämtningsställen är:

  • Bräcke vid kommunförrådet, Tjärnvägen 7, öppet dagtid 7-16.
  • Gällö vid f.d vägverksgaraget, Revsundsvägen 6.
  • Kälarne vid hyreshusen, Kvarnvägen 7, mot järnvägen.

Bidrag enskilda vägar

Kommunen lämnar bidrag till enskilda väghållare och gatubelysningsföreningar som uppfyller vissa kriterier. Mer information kring detta samt ansökningsblankett finns i rutan "Relaterad information" nedan.

Riktlinjer gällande schaktning av kommunalt vägnät och övrig kommunal mark


För att gator och övrig mark skall kunna behålla sin funktion måste alla ingrepp som stör framkomligheten planeras. Av omsorg om de som vistas på och vid dessa ytor måste man ställa krav på säkerhet, framkomlighet, komfort och miljö.
Alla ingrepp i väg orsakar kostnader både vid schaktningen och för framtida underhåll. Därför är det viktigt att man minimerar schaktningen och väljer andra alternativ där det är möjligt. Kan flera anläggningsägare utföra arbeten på samma plats vid samma tidpunkt innebär det många fördelar för alla.

 

Nedan finns gällande styrdokument och ansökningsblankett för grävtillstånd.

Sidan publicerad 2020-04-02 av Thomas Fritiofsson