Dela sidan på sociala medier

Trafik, vägar och vinterväghållning

Kommunen är ansvarig väghållare på kommunala gator och vägar samt allmänna vägar som ingår i den kommunala väghållningen. Kommunen ansvarar även för vägbelysningen på dessa vägar, läs mer på sidan Vägbelysning. Öppnas i nytt fönster.

Trafikverket är ansvarig väghållare för det statliga vägnätet. På Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mer information kring deras väghållning och vilken entreprenör som sköter vägunderhållet på dessa vägar.

För enskilda vägar ansvarar vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskild fastighetsägare.

I den nationella vägdatabasen NVDB på Trafikverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finner du utförlig information om vilka vägar som är statliga, kommunala och enskilda. I menyraden "Välj vad du vill se i kartan" tar du alternativet "Väghållare".

Felanmälan

Om du har synpunkter eller vill göra felanmälan om exempelvis vägskada, snöröjning eller skottning på det kommunala vägverket, vänligen kontakta michael.l.larsson@bracke.se.

För felanmälningar vid kommunens fastigheter, vänligen kontakta felanmalan@bracke.se

Snöröjning/Vinterväghållning

Kommunens entreprenör Synerco AB sköter snöröjning och sandning på de vägar som ingår i den kommunala väghållningen i Bräcke, Gällö, Kälarne, Pilgrimstad, Stavre och Fjällsta. I Kälarne ansvarar Trafikverket för Tvärvägen, Södervägen, Norrvägen, Stationsvägen, Gastsjövägen samt Kvarnvägen.

Vid synpunkter på snöröjning/sandning når du Synerco på tel: 063-663 12 00 eller e-post: info@synerco.se

Entreprenörer i olika områden
Arbetsledare och underentreprenörer som Synerco AB anlitar för att utföra snöröjningen är:

 • Bräcke: Torbjörn Engdahl underentreprenör Johan Andersson
 • Gällö: Torbjörn Engdahl
 • Pilgrimstad: Torbjörn Engdahl, underentreprenör D.Davidsson i Hållborgen AB
 • Fjällsta: Torbjörn Engdahl, underentreprenör D.Davidsson i Hållborgen AB
 • Kälarne: Morgan Svedberg, Johan Håkansson 070 – 770 76 55

Tänk på det här när det snöar!

Det finns några saker du som privatperson behöver tänka på för att underlätta för snöröjare och undvika olyckor.

 • Respektera parkeringsbestämmelserna.
 • Tänk på var du parkerar när det är uppenbart att de ska snöröjas.
 • Lämna företräde för arbetsfordon under snöröjningsarbetet.
 • Skotta inte ut snö från din fastighet på gångbanor och vägar (Som fastighetsägare kan du bli debiterad om du skyfflar ut snö utanför tomtgränsen då det orsakar merkostnad för snöröjningen).
 • Håll undan snö och is som kan skada andra. (Som fastighetsägare har du t.ex. ansvar för snö/istappar från taket som ramlar ner på trottoaren eller gatan. Du kan bli skadeståndsskyldig om förbipasserande skadas).

Behöver du sandningssand?

Kommunen erbjuder sand till halkbekämpning om du som privatperson behöver sanda hemma. Varje hushåll får hämta maximalt två hinkar per tillfälle.

Hämtningsställen är:

 • Bräcke: Vid kommunförrådet, Tjärnvägen 7 (öppet kl 7-16).
 • Gällö: Bredvid återvinningsstationen, Revsundsvägen 6.
 • Kälarne: Vid hyreshusen, Kvarnvägen 7, mot järnvägen.

Bidrag till enskilda vägar och belysning

Kommunen lämnar bidrag till enskilda väghållare och gatubelysningsföreningar som uppfyller vissa kriterier. Mer information kring detta samt ansökningsblanketter finns i rutan "Relaterad information" nedan.

Riktlinjer gällande schaktning av kommunalt vägnät och övrig kommunal mark

För att gator och övrig mark skall kunna behålla sin funktion måste alla ingrepp som stör framkomligheten planeras. Av omsorg om de som vistas på och vid dessa ytor måste man ställa krav på säkerhet, framkomlighet, komfort och miljö.

Alla ingrepp i väg orsakar kostnader både vid schaktningen och för framtida underhåll. Därför är det viktigt att man minimerar schaktningen och väljer andra alternativ där det är möjligt. Kan flera anläggningsägare utföra arbeten på samma plats vid samma tidpunkt innebär det många fördelar för alla.

I rutan "Relaterad information" nedan finns gällande styrdokument och ansökningsblankett för grävtillstånd.

Planerade asfaltsbeläggningar, åtgärder för gator/vägar

2024 Gällö, Pilgrimstad, Fjällsta

2025 Kälarne, Bräcke

2026 Bräcke, Stavre

2027 Gällö, Fjällsta

2028 Pilgrimstad, Kälarne

Planeringen kan komma att ändras i samband med tjälskador eller va-saneringar.

Sidan publicerad 2024-06-10 av Louise Vikström