Dela sidan på sociala medier

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade ger dig rätt att parkera på parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

Giltighet och användning

Du får rätt att parkera på parkeringsplatser reserverade för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, högst den längsta uppställningstid som angetts.

Du får inte parkera i till exempel vändzoner, taxizoner och lastzoner.

Parkeringstillståndet ska sitta väl synligt i framrutan. Det ska gå att läsas utifrån när det används. Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid (längst 3 år). Kortet gäller i hela landet. I andra kommuner kan parkeringsavgift förekomma.

Vem kan få parkeringstillstånd?

Tillståndet kan utfärdas både till

  • röelsehindrade som själva kör motorfordon.
  • rörelsehindrade som är passagerare och som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Parkeringstillstånd kan utfärdas till den som är rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter. Man ska endast med betydande svårighet kunna förflytta sig till/från fordonet inom rimligt gångavstånd från parkeringsplatser.
För passagerare gäller även att behovet av hjälp utanför fordonet skall vara regelbundet. Passageraren ska inte kunna lämnas ensam utanför bilen en kortare stund medan föraren parkerar fordonet.

Ansökan

Ansökan ska ske på en särskild blankett och skickas till kommunen (den kommun man är skriven i). Läkarintyg skall bifogas för att kommunen skall kunna göra en korrekt bedömning. Vid behov anlitar kommunen en förtroendeläkare.

Vid ansökan om förlängning av parkeringstillstånd, utgör tidigare innehav inget skäl för att bevilja ansökan.

Ansökan görs på blankett som finns på sidan E-tjänster och blanketter. Sök upp fältet ”Trafik, vägar och parkering"

Sidan publicerad 2021-09-10 av Stina Hylén