Dela sidan på sociala medier

Vägbelysning

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av gatubelysning vid kommunala gator/vägar.

Trafikverket ansvarar för vägbelysningen längs allmänna gator och vägar.

Kommunen äger och ansvarar för ca 2800 belysningspunkter. Drift och underhåll är utlagd på entreprenad.

Tändning och släckning av belysningen styrs huvudsakligen av solens ned- och uppgång. Utanför våra tätorter är det nattsläckt mellan kl. 00.00 och 05.00

Samtliga belysningsområden är sommarsläckta mellan 15 maj och 31 juli.

För att sänka energiförbrukningen är merparten av vår belysning bytt från kvicksilver till alternativa ljuskällor. När trasiga lampor byts ut görs det till energisnåla LED-lampor.

Många stolpar och armaturer på vägnät som inte är kommunala är gamla och behöver ses över och eventuellt bytas ut.

Fel på vägbelysning

Belysningspunkterna inspekteras tre gånger per år och trasiga lampor byts ut. Inspektionsrundor sker under mars, augusti och december.

Vill du anmäla fel på gatubelysningen är vi tacksamma om ni gör en felanmälan via formuläret nedan. Det går också att kontakta oss på michael.l.larsson@bracke.se

Formulär för felanmälan

Beskriv felet och ange vilken adress/lampa det gäller, ange gärna kontaktuppgifter.
Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Prioritering vid fel

Tid för felavhjälpning beror på  felets omfattning och placering enligt följande prioriteringstabell.

Prioriteringstabell

Tidpunkt för felavhjälpning

Typ av fel

Åtgärd snarast

Fel som utgör fara för liv och egendom. Exempelvis vid fara för elsäkerhet eller trafiksäkerhet.

Åtgärd inom en vecka

Gruppfel, ex mörklagd gata (stort antal ljuspunkter). Omfattande vandalisering.

Åtgärd inom en månad

Fel som omfattar omfattar fler ljuspunkter i följd eller ljuspunkter av stor betydelse för säkerhet.

Åtgärd vid nästa rondering

Fel som omfattar enstaka ljuspunkter. Slocknad lampa som ej felrapporterats.

Sidan publicerad 2024-06-10 av Louise Vikström