Dela sidan på sociala medier

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall

Enskilda avloppsanläggningar ska normalt tömmas på slam minst en gång per år. Vill du ha tömning mer sällan kan du söka förlängt slamtömningsintervall via följande blankett:

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall Pdf, 296.2 kB, öppnas i nytt fönster.l (länk till pdf)

Bygg- och miljönämnden tar ut handläggningsavgift.

Förlängt slamtömningsintervall kan medges om du uppnår följande villkor:

  • Avloppsanläggningen ska ha tillstånd av en kommunal nämnd och vara utförd enligt inlämnad anmälan/ansökan.
  • Avloppssanläggningen ska vara i funktionsdugligt skick. Slamavskiljaren ska vara tät, ha hela och oskadade kammarväggar och fungerande t-rör på utloppet.
  • Avloppsanläggningen ska vara ansluten till en fungerande rening, exempelvis infiltration eller markbädd (inte stenkista).

Om din avloppsanläggning inte uppfyller dessa krav kan vi inte bevilja förlängt slamtömningsintervall.

Kontakt

Jag vill ansöka om förlängt slamtömningsintervall eller har frågor om min enskilda avloppsanläggning:

E-post: bygg-miljonamnden@bracke.se
Telefon: växel 0693-161 00

Jag har frågor om kostnader för slamtömning.

E-post: kundservice@vattenmiljoresurs.se
Telefon: 010-251 53 15 mån-fre kl 9-12.

slamtömningsbil
Sidan publicerad 2024-01-22 av Stina Hylén