Dela sidan på sociala medier

Dricksvatten

Gott om gott vatten

En Bräckebo använder i genomsnitt 170 liter vatten om dygnet. Vårt vatten, som är av livsmedelskvalitet, kommer ursprungligen från Storsjöområdet. Det finns i dagsläget 14 kommunala vattenverk.

Rening och reserver

Tekniska avdelningen tar kontinuerligt prover för att se om om kvaliteten på vattnet är bra. Skulle vattnet vara förorenat av utsläpp eller bakterier stängs intaget och i stället används reservvatten från någon annan vattentäkt.
I vattenverken avskiljs partiklar, mikroorganismer och ämnen som kan ge lukt och smak. Till sist pumpas vattnet ut till kunderna via rörnätet.

Bestämmelser

ABVA — Allmänna bestämmelser för användandet av Bräcke kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning reglerar ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och kommunen, till exempel när det gäller ledningar och vattenkvalitet. 

Jobbar för ditt vatten

Kommunstyrelsen ansvarar för den övergripande planeringen av vatten- och avloppsprocessen i Bräcke och ser till att vattnet produceras på ett miljöriktigt sätt. Tekniska avdelningen ansvarar för drift och underhåll och förvaltar kommunens vatten- och avloppsanläggningar och ser till att besluten genomförs.

 

Sidan publicerad 2022-03-22 av Elin Björkén