Dela sidan på sociala medier

Sköta, kontrollera och förbättra enskilt avlopp

Här hittar du information och checklistor för hur du hanterar ditt avlopp.

Ta reda på vilket skick ditt avlopp är i

 
I avloppet ska det inte:

  • Finnas slam i slamavskiljarens sista kammare.
  • Vara för hög vattennivå i fördelningsbrunnen eller slamavskiljaren.
  • Växa buskar eller träd över infiltrationen.
  • Växa mycket brännässlor runt infiltrationen
  • Rinna ut vatten från infiltrationen till markytan.

Se också till att det finns ett T-rör som är intakt. Om du har en pump, se till attt den fungerar som den ska.

Kontrollera ditt avlopp med checklista

Du ska kontrolla din avloppsanläggning 1-2 gånger per år, till din hjälp har vi samlat checklistor för hur du går tillväga:

Egenkontroll större avloppsanläggning 25-200 personer

Om du har en större avloppsanläggning för 25–200 personer ska du efter varje årskifte skicka in och fylla i blanketten till miljökontoret. Kontakta bygg- och miljöavdelningen för mer information.

Skötselavtal för minireningsverk och fosforavskiljare

Om du har minireningsverk eller fosforavskiljare bör du teckna skötselavtal. Kontakta din återförsäljare eller fabrikant.

Mer information om minireningsverk hittar du på avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förbättra eget avlopp

Du ska förbättra din avloppsanläggning när:

  • Någon del av anläggningen är trasig eller fungerar dåligt.
  • Du vill sätta in en WC men bara har ett avlopp för BDT-vatten.
  • Belastningen på ditt avlopp ändras, till exempel att du börjar bo året runt i sommarstugan.
  • Avloppet börjar bli gammalt. Normal livslängd för ett avlopp är 10-30 år.

Broschyrer och faktablad om enskilt avlopp

Se vår sida Broschyrer och faktablad Öppnas i nytt fönster. där vi länkat till läsvärt material.

Läs mer

avloppsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du mycket information om enskilt avlopp.

Sidan publicerad 2020-09-22 av Alexander Westlin