Dela sidan på sociala medier

Vattenkvalitet

Vår strävan är att vattnet alltid ska vara av god kvalitet.

Skulle du har någon fundering eller klagomål , använd blanketten "klagomål på kommunalt vatten i Bräcke kommun" och skicka in till:

Bräcke kommun
Teknik- och infrastrukturavdelningen
Box 190
843 21 Bräcke

E-post

Vattnets hårdhet

Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler som det innehåller, främst avseende kalciumjoner, och till viss del magnesioumjoner. Hårt vatten har en hög halt av dessa joner. Hårdheten mäts i tyska hårdhetsgrader °dH (°dH = grad, deutscher Härte).

0–2,1

Mycket mjukt

2,2–4,9

Mjukt

5,0–9,8

Medelhårt

9,9–21,0

Hårt

21,1

Mycket hårt


Hårdhetstal i olika orter inom Bräcke kommun:

Ort

°dH

Rissna

3,0

Dockmyr

4,0

Sörbygden

4,1

Nyhem

4,2

Hunge

4,7

Kälarne

5,4

Stavre

5,5

Bräcke

6,1

Flatnor

7,6

Revsund

7,8

Fjällsta

7,9

Gällö

7,9

Albacken

8,2

Pilgrimstad

9,9


Sidan publicerad 2022-03-22 av Elin Björkén