Dela sidan på sociala medier

Vattenskyddsområden

En vattentäkt är en naturlig sötvattenförekomst som kommunen tar vatten ifrån för att göra dricksvatten. För att skydda dricksvattnet har vattenskyddsområden upprättats runt de kommunala vattentäkterna. Vattenskyddsområdena är geografiskt avgränsade områden som de kommunala vattentäkterna får sitt vatten ifrån. Att skydda dricksvattnet är något som alla vi som bor, arbetar eller passerar inom områdena måste tänka på.

Anmäla eller söka tillstånd

Inom vattenskyddsområdena gäller särskilda föreskrifter som begränsar vissa verksamheter som kan påverka dricksvattnet negativt. I föreskrifterna står det vad som är tillåtet och inte. Vissa saker måste du anmäla till kommunen eller ha tillstånd ifrån oss. Andra saker får du inte göra alls.

Exempel på verksamheter som kan bli begränsade på grund utav föreskrifterna är värmepumpar, enskilda avlopp, användning av växtskyddsmedel, hantering av kemikalier, gödsling, oljehantering m.fl. Även större verksamheter kan bli begränsade utav föreskrifterna såsom avverkning, schaktning lagring av timmer m.fl.

Om du vill veta vilka vattenskyddsområden som finns inom Bräcke kommun kan du kontakta Bygg-och miljöförvaltningen. Du kan där också få reda på avgränsningen för vattenskyddsområdena, vilka föreskrifter som gäller inom respektive vattenskyddsområde samt få information om hur du som verksamhetsutövare ansöker eller gör en anmälan för verksamheter inom vattenskyddsområden.

 

Vattenskyddsområden i Bräcke kommun

I Bräcke kommun finns följande vattenskyddsområden. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du vill ta del av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

  • Revsund
  • Pilgrimstad
  • Sörbygden
  • Kälarne
  • Bräcke
  • Gällö
  • Nyhem
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Det går även att kolla upp vattenskyddområdena och dess föreskrifter på naturvårdsverkets kartsida för skyddad natur på Naturvårdverkets hemsida.

Ansökan om avverkning av skog inom vattenskyddsområde Pdf, 372.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerad 2024-02-16 av Ann-Katrine Eklund