Dela sidan på sociala medier

Vi kallar det Stordådet

Som kommunchef i Bräcke har Bengt Flykt kunnat följa den ovanligt snabba utbyggnadstakten och sett antalet uppkopplade kommunbor gå från 0 till 80 procent på fem år. Snart blir det kanske 100 procent. Ändå har inga kommunala medel har gått till utbyggnaden av fibernät.

– Det är tack vare fiberföreningarnas hårda arbete och invånarnas inneboende kraft som det har gått så bra, säger Bengt. Vi kallar det som har hänt för stordådet. Utan det lokala engagemanget hade den här utbyggnaden inte varit möjlig.

Hela Bräcke kommuns yta täcks av 13 fiberföreningar som byggt varsitt nät till sina medlemmar. Föreningarna varierar i storlek från drygt 50 till runt 750 medlemmar. Tillsammans har de lagt ned mer än 100 mil fibernät och många tusentals arbetstimmar.

Men kommunen har haft en del fingrar med i spelet. När man på allvar började titta på hur företag och människor i den glesa kommunen skulle kunna bli uppkopplade valde kommunstyrelsen att inte nöja sig med att nå omkring 40 % av befolkningen med små spridningsnät utefter stomlinjer. Istället växte ett koncept med total täckning via stora nätområden fram. På så vis skulle ingen hamna emellan utan alla hushåll höra till ett eller annat fiberområde. Det politiska målet som Bräcke kommun antog 2012 ställdes högt, alla skulle kunna erbjudas en anslutning. Kommunen antog rollen som katalysator.

– Vi är en liten kommun, och det blev snabbt tydligt att vi skulle få vänta länge om kommunen skulle mäkta med att finansiera och projektera nät till alla bygder, eller innan någon marknadsaktör skulle se oss som en god affär, säger Bengt. Men vi har en lång tradition av folkrörelser, egenmakt och kooperativa lösningar, så vi satsade på den vägen istället.

Att det var fiberföreningar som genomförde utbyggnaden förde med sig två stora fördelar. Dels var den lokala förankringen nyckeln till den höga anslutningsgraden, dels minskade kostnaderna för nätbygget i och med att föreningarna kunde lyfta momsen och bidrog med eget arbete. Kommunen i sin tur stöttade fiberföreningarna med information, underlag och samordning. Dessutom borgade man för föreningarnas byggkrediter. Av de knappa 4 miljoner som Bräcke kommun lagt ner är den största posten lön till den samordnartjänst som tillsattes för att hjälpa föreningarna igång.

– Det viktigaste kommunen gjorde var att peka ut riktningen. Det har gjort att alla aktörer fått en tydlighet och att man tillsammans blev intressanta för kommersiella aktörer. Genom det avtal som Bräcke kommun tecknade med Telia/Skanova om hela det kommunala lägenhetsbeståndet kom också en långsiktig lösning för förvaltningen av föreningarnas nät, säger Bengt.

– Kommunens digitaliseringsresa har bara börjat. Nu har vi infrastrukturen på plats och det är dags att fylla den med smarta tjänster.

Sidan publicerad 2019-12-11 av Therese Sjögren