Bli en ambassadör för Bräcke kommun!

Kommunen är under 2020-2022 en del av projektet "En attraktiv region" som handlar om att locka inflyttare och kompetens till Jämtland Härjedalen. Som en del i det projektet ordnas en kostnadsfri digital utbildning 8 december. Du som företagare är välkommen att delta!

Om utbildningen

Utbildningen riktar sig brett till personer i Jämtland Härjedalen som arbetar med inflyttning, kompetensförsörjning, kommunikation/marknadsföring, näringslivs-, landsbygds- eller besöksnäringsutveckling både inom offentlig sektor och inom företag/föreningar. Känner du någon som jobbar med dessa frågor får du gärna bjuda med dem.

Under utbildningen kommer metoder, verktyg och inspirerande exempel att lyftas kring att attrahera talang till en plats. Utbildningen bygger på ”Talent Attraction Management” (TAM), en metodik som används på platser såväl i som utanför Sverige för att systematisera arbetet med det här.

Exempel på frågeställningar som kommer tas upp under utbildningen:

  • Hur kan en plats marknadsföra sig för att attrahera inflyttare och kompetens? Hur står vi ut från mängden?
  • Hur tar vi emot dem som kommer och skapar förutsättningar för att de ska trivas på lång sikt?
  • Hur kan vi organisera arbetet på bästa sätt? Vilka behöver vi involvera?

Anmälan senast 1 december

Utbildningen äger rum via Zoom 8 dec kl 9-12. Du anmäler dig senast 4 dec via denna länk: https://share.hsforms.com/1mfc0KRWDSmmHN6CkeTCHkg2jewilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till utbildningen kommer mejlas ut några dagar innan utbildningstillfället.

Om projektet en attraktiv region

Projektet En attraktiv region handlar om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet innevånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingår också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt, där region Jämtland Härjedalen har projektansvaret. Utöver regionen ingår länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

Bräcke kommun finansierar projektet med sammanlagt en heltidstjänst, fördelat på nio personer med olika roller inom organisationen. Dessa personer kommer under projekttiden jobba med aktiviteter kopplade till målet att öka antalet invånare. Mer om aktiviteterna kommer du kunna läsa om framöver här på bracke.se och i kommuntidningen Nära.

Syfte med projektet

Projektets mål är att locka fler att bosätta sig i och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet är också att det ska leda till att ett utvecklat samarbete skapas mellan det offentliga och det privata så att man på ett effektivare sätt kan arbeta med att attrahera den arbetskraft som idag är svårrekryterad/saknas för såväl företag som inom det offentliga.

Projektet pågår 2020-2022.

En bild på hjortron och texten "En attraktiv region"
Sidan publicerad 2020-12-02 av Stina Hylén