Saknar du något i ditt företagande?

Berätta gärna för oss! Snart får du chans att delta i 2020 års näringslivsundersökning i Jämtland Härjedalen för att berätta om just ditt företags behov.

Undersökningen genomförs under oktober och november i samtliga kommuner i
länet, där näringslivsutvecklaren ansvarar för undersökningen i Bräcke kommun
och Region Jämtland Härjedalen samordnar det hela. Syftet är att vi tillsammans
ska skapa oss en så bra bild som möjligt över hur vårt näringsliv mår och vilka
behov som finns, till exempel när det kommer till kompetensförsörjning.

Kommunen kommer sedan arbeta vidare med resultaten från undersökningen för att kunna erbjuda er som driver företag i kommunen bättre förutsättningar. Vissa delar kommer vi också samarbeta kring – både lokalt och regionalt.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Så här går undersökningen till

Cirka 100 företag i Bräcke kommun kommer bli uppringda från ett lokalt nummer. Telefonintervjun förväntas ta 10-20 minuter. Undersökningen ska kartlägga företagens behov vad gäller:

  • Kompetensförsörjning
  • Utbildning
  • Näringslivsfrågor

Syftet med undersökningen

Näringslivsundersökningen ger ett väldigt konkret underlag kring näringslivets behov
framåt. Det gör att företagen kan erbjudas de insatser och det stöd som verkligen efterfrågas.

pusselbitar

Behandling av personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig. De uppgifter vi behöver spara och behandla är Företagets namn, kontaktperson, telefonnummer och e-post. Syftet med behandlingen är att fånga upp näringslivets behov för att bättre anpassa relevanta verksamheter inom kommunenen i linje med dessa behov. Vi har fått dina uppgifter från kommunens företagsregister. Vi följer de lagar som gäller kring integritet vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt intresse. Dina uppgifter kommer att sparas så länge samarbete pågår.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det kommunala bolaget
Innanförskapsakademin, rörande frågor kring kompetensbehov. Vi kan
även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att
vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till
land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss
om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, dataportabilitet eller för att begära att vi begränsar behandlingen,
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör
du enklast genom att kontakta oss via bracke@bracke.se

Om du har invändningar kring vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter som registrerad hittar du på
www.bracke.se/personuppgifter

Sidan publicerad 2020-10-30 av Stina Hylén