Utbildning i krishantering 8 oktober

ATT BEFÄSTA SAMT UTVECKLA KRISHANTERINGSFÖRMÅGA.

Projektet S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling erbjuder i samarbete med Practise Risk AB en kommunpassad digital utbildning i övergripande krishantering.

SUNDSVALL 6/10 kl. 09.00-10.30

ÅNGE 7/10 kl. 09.00-10.30

BRÄCKE 8/10 kl. 09.00-10.30länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ÖSTERSUND 9/10 kl. 09.00-10.30

KROKOM 12/10 kl. 09.00-10.30

ÅRE 13/10 kl. 09.00-10.30

Genomförande

Utbildningen vänder sig till aktörer efter S:t Olavsleden som marknadsför S:t Olavsleden i sitt företagande. Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få ökad kännedom om vad som kan kännetecknas som kris och framförallt handfasta tips och underlag för att skapa rutiner för hantering av situationer som kräver agerande. Under utbildningen tas även Coronakrisens effekter upp och vad det innebär att starta igång verksamhet igen
under rådande förutsättningar.

Vid frågor kontakta: Marica Hamberg, Projektsamordnare S:t Olavsleden – ett steg för regional utveckling: marica.hamberg@ostersund.se

Utbildningen genomförs vid sex tillfällen – en i varje kommun längs med leden – för att hålla deltagarantalet på en nivå som öppnar för diskussion och erfarenhetsutbyte, samt för att erbjuda alla deltagare lokalanpassad information. Vid varje tillfälle finns möjlighet för deltagarna att delta fysiskt eller via videolänk. Utbildningen genomförs under 1 h, kl. 9.00-10.00 därefter ges möjlighet för diskussion och kompletterande frågor för de som
önskar under ytterligare 30 minuter. Kostnadsfritt för S:t Olavsledens aktörer. Sista anmälningsdag 2/10 2020.

Länk till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll

 • Vad är en kris egentligen och varför blir det så stökigt?
 • Svenska krishanteringssystemet – vad betyder det för
  verksamheter inom S:t Olavsledens projekt? Ansvarsprincipen,
  klargörande av roller och ansvar mellan olika aktörer.
 • Att hantera kriser - Hur skapas förutsättningar för det samt
  konkreta tips på hantering.
  Coronakrisens effekter
 • Kort problematisering och till viss del förklaring kring vilka
  utmaningar verksamheter möter.
 • Nytt normalläge – vad innebär det att starta igång verksamhet
  igen under rådande förutsättningar?

Målsättning

Efter utbildning ska deltagarna:

 • Fått ökad förståelse kring de utmaningar som en krishändelse
  – och särskilt Coronakrisen - fört med sig och därmed en ökad
  förmåga att förstå och bedöma konsekvenser för sin egen
  verksamhet och för S:t Olavsleden som besöksdestination.
 • Fått med sig konkreta verktyg för att skapa effektivitet i
  sin egen verksamhet avseende krishantering och kriskommunikation,
  samt verktyg att kunna använda.
 • Fått förutsättning att knyta kontakter och nätverka med
  andra verksamheter längs med leden i samma situation för
  att på så sätt kunna hämta stöd och inspiration från varandra.

Loggor St Olavsleden, Region Jämtland Härjedalen, Region Västernorrland, EU, Practise risk
Sidan publicerad 2020-09-17 av Stina Hylén