Dela sidan på sociala medier

Avfall från företag

Kärltömning

Brännbart avfall läggs i sopkärlet och hämtas vid fastighet varannan vecka enligt turlista.

Ensilageplast

Svenska lantbrukare, odlare, hästägare med flera hanterar årligen stora mängder använd plast från ensilage, säckar och odlingsfilm samt dunkar för oljor, växtskydds-, ensilerings- och rengöringsmedel. Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur) är ett branschägt materialbolag som utan vinstintresse ansvarar för insamling av denna plast och ser till att den går till miljöanpassad återvinning. Deras insamlingsplatser i Jämtland Härjedalen finns samlade i en lista på svepretur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det går alltså inte att lämna ensilageplats på kommunens ÅVC.

Kretslopp och Recycling i Sverige har sammanställt information om hur du gör om du behöver bli av med lantbruksplast:

Insamling av ensilageplast Pdf, 169.3 kB, öppnas i nytt fönster. (länk till pdf)

Du hittar också information på www.krsab.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sorterat övrigt avfall och farligt avfall

Sorterat övrigt avfall i mindre mängd (max 1,5 m³) får lämnas av näringsidkaren på återvinningscentralen mot avgift.

Större mängd avfall ska transporteras av transportfirma med tillstånd.
Osorterat avfall får inte lämnas på återvinningscentalen.
Farligt avfall får inte transporteras genom egen försorg utan tillstånd. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida "Avfallstransporter inom Sverige" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Lämnar du farligt avfall på ÅVC måste du i samband med inlämning lämna in dokument där du fyllt i vad du lämnar in samt antal kg. Mallar för detta hittar du nedan.

Dokumentationen har att göra med en ny lag som ska göra det spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dokumentmallar för farligt avfall till Kälarne ÅVC

Dessa mallar fyller du i och tar med till ÅVC i samband med att du lämnar in det farliga avfallet.

Dokumentmallar för farligt avfall till Gällö ÅVC

Dessa mallar fyller du i och tar med till ÅVC i samband med att du lämnar in det farliga avfallet.

Dokumentmallar för farligt avfall till Bräcke ÅVC

Dessa mallar fyller du i och tar med till ÅVC i samband med att du lämnar in det farliga avfallet.

Mer om rapporteringen till Naturvårdsverket

Från 1 november ska uppgifter om farligt avfall rapporteras till Naturvårdsverket. Syftet är att det då blir spårbart vem som hanterar det farliga avfallet, var det finns och hur mycket det är. Nästan alla har farligt avfall, åtminstone lysrör.

Skyldigheten att anteckna uppgifter om det farliga avfallet har funnits i många år. De anteckningarna har bara redovisats på begäran men nu ska uppgifterna rapporteras till naturvårdsverket i ett digitalt system, inom två dagar efter hanteringen.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel elektronik, lysrör, färg kemikalierest, och tryckimpregnerat virke så det finns farligt avfall i nästan alla verksamheter.

Vilka ska rapportera farligt avfall?

Kravet på rapportering gäller alla verk- samheter:

 • där farligt avfall produceras
 • som transporterar farligt avfall
 • som samlar in farligt avfall
 • som behandlar farligt avfall
 • som mäklar eller handlar med farligt

Det gäller alla som har lysrör men också allt från frisörsalonger, målarfirmor, verkstäder, städfirmor till kemiska industrier.

Teknik- och infrastrukturavdelningen kommer att rapportera och kommer därför behöva ställa frågor till avfallslämnare.

Vad ska rapporteras?

Den som producerar det farliga avfallet, den som transporterar det och den som samlar in det ska rapportera.

Uppgifterna som ska rapporteras är:

 • Från vem
 • Datum
 • Transportsätt
 • Avfallets vikt
 • Till vem det ska

De som ska rapportera detta är:

 • Avfallsproducent
 • Transportör
 • Insamlare/behandlare

Hur och när ska det rapporteras?

När ni som företag/verksamhet lämnar farligt avfall på någon av Bräcke kommuns återvinningscentraler behöver ni ha med uppgift om:

 • organisationsnummer
 • datum
 • adress där avfallet hämtats (uppkommit)
 • kontaktperson på företaget med mejladress och telefonnummer
 • avfallskod (typ av avfall)
 • antal kg

Om någon annan utför transporten åt er behöver vi veta transportörens organisationsnummer.

För att förenkla har vi tagit fram mallar som kan fyllas i och lämnas till personal på ÅVC så vet ni att ni får med er alla uppgifter. Där kan ni ha de flesta uppgifterna förtryckta (ex. avfallskoder). Mallarna finns under rubrikerna "Dokumentmallar för inlämning på ÅVC" ovan och på sidan Avfall från företag.

Rapporteringen till avfallsregistret hos Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. görs av återvinningscentralerna.

Farligt avfall som lämnas av privatpersoner på återvinningscentralen, ska inte rapporteras till Naturvårdsverket.

Tveka inte att fråga oss om ni har några funderingar. Tel 0693-161 97 eller 0693-161 71

Sidan publicerad 2022-10-06 av Elin Björkén