Dela sidan på sociala medier

Livsmedelshantering och serveringstillstånd

Du som säljer mat och dryck eller vill börja med det, har många regler att följa.

Storkök

Registrering av livsmedelsanläggning

Du som tänker starta en livsmedelsverksamhet ska ha en godkänd eller registrerad anläggning innan du börjar.

Detta berör alla, både privata och offentliga verksamheter, som med eller utan vinstsyfte bedriver någon form av livsmedelsverksamhet. Även privatpersoner och föreningar kan omfattas.

Vid ägarbyte måste lokalen godkännas eller registreras på nytt.

Både godkännande och registrering söks hos bygg- och miljöavdelningen.
För att avdelningen ska kunna göra en bedömning av de hygieniska riskerna behövs en ansökan med beskrivning av den tänkta verksamheten.

Om du inte är säker på vad som gäller för din verksamhet eller anläggning kan du kontakta bygg- och miljöavdelningen och fråga.

Blanketter

Ansökan gör du på blanketten "Registrering av livsmedelsanläggning". Den hittar du under rubriken Livsmedel sidan E-tjänster och blanketter.

Avgift tas ut i samband med ansökan. Gällande avgifter hittar du i livsmedelstaxan Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster..

Räddningstjänsten ställer krav på bland annat utrymningsvägar. De ger även tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara. Läs mer på räddningstjänstens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

livsmedelsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om livsmedelshygien i hemmet, märkning av mat och hur du anmäler när du blivit matförgiftad.

Allt det du äter och dricker påverkar din hälsa. Det är därför viktigt med bra råvaror och att maten hanteras rätt. Livsmedelsinspektörerna i kommunen  kan ge dig rådgivning och information inom livsmedelsområdet. Vi ser också till att lagar och regler följs.

Så fungerar livsmedelskontrollen och dessa anläggningar omfattas

I Bräcke finns ca 150 livsmedelsanläggningar som ska kontrolleras. Vanligast är restauranger, gatukök och pizzerior, livsmedelsbutiker och skolkök.
Livsmedelskontrollen består både av oanmälda inspektioner, besök på plats, och föranmälda revisioner samt av handläggning av ansökningar om godkännande eller registrering och klagomål. 

En godkännandeprövning kan påbörjas när företagaren lämnat in med en underskriven ansökan om att få bedriva livsmedelsverksamhet. Därefter kontaktas företagaren av någon av livsmedelsinspektörerna för att boka tid för inspektion. Inspektionen bör ske strax innan verksamheten förväntas påbörja.

Vid inspektionen kontrolleras lokaler med dess inredning och utrustning, personalens kompetens och lämplighet samt verksamhetens system för egenkontroll.  Om en anläggning inte uppfyller lagkraven kan kommunen utkräva ett så kallat villkorat godkännande på tre månader som ska ge företaget chans att åtgärda sina avvikelser. Det tillfälliga tillståndet kan förlängas till högst sex månader. Om lagkraven inte uppfylls efter sex månader måste verksamheten upphöra, permanent eller tillfälligt.

Vissa verksamheter som säljer livsmedel behöver dock inte alltid godkännas, utan behöver enbart anmäla sig till miljöenheten för en registrering. Det gäller verksamheter som enbart hanterar förpackade varor och inte själva bereder någon mat. Även för korvförsäljning och annan hantering av enkel karaktär och mindre omfattning kan det räcka med en registrering.

Oavsett om anläggningen ska registreras eller godkännas är företagaren skyldig att uppfylla alla relevanta krav i lagstiftningen, bland annat kravet på att ha ett system för egenkontroll. Det innebär att även "korvgubben" ska ha rutiner för bland annat inköp av varor och temperaturkontroll vid kylförvaring och varmhållning samt journalförda kontroller som visar att rutinerna följs. 

Sidan publicerad 2023-12-06 av Ann-Katrine Eklund