Dela sidan på sociala medier


Godkännande och registrering av livsmedelsverksamhet

Du som tänker starta en livsmedelsverksamhet ska ha en godkänd eller en registrerad anläggning innan du börjar.
Detta berör alla, både privata och offentliga verksamheter, som med eller utan vinstsyfte bedriver någon livsmedelsverksamhet, det vill säga är ett livsmedelsföretag.
Även privatpersoner och föreningar kan omfattas. 
Livsmedelsföretagare ska skriftligen anmäla sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. Anläggningar med mobil verksamhet ska skriftligen anmälas till kontrollmyndigheten i den kommun eller i det län (gäller primärproduktion) där verksamheten huvudsakligen kommer att bedrivas.

Registrering

En anmälan för registrering av en anläggning ska innehålla följande:
• Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress.
• Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
• Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas. Uppgifter om hur länge livsmedelstagaren vill ha anläggningen registrerad.
En anmälan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

Blanketter

Blanketten för registrering, underlag för riskklassificering samt ändring/upphörande av livsmedelsanläggning finns under rubriken Livsmedel på sidan E-tjänster och blanketter.

Godkännande

Livsmedelsföretagare ska lämna in skriftlig ansökan för sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan godkännandeprövas.
En ansökan om godkännande av en anläggning ska innehålla följande:
• Uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress.
• Organisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer.
• Uppgift om lokal, utrymme eller plats där verksamheten ska bedrivas.
• En beskrivning av verksamhetens art och omfattning.
En ansökan från en juridisk person ska vara undertecknad av behörig företrädare.

Blanketten för ansökan finns under rubriken Livsmedel på sidan E-tjänster och blanketter.

Sidan publicerad 2024-02-14 av Ann-Katrine Eklund