Dela sidan på sociala medier

Taxor och avgifter

Risken avgör

Den livsmedelshygieniska risken är det som avgör hur stor avgiften ska bli. Livsmedelsbranschen delas in i olika riskklasser som innebär att verksamheter med låg risk betalar en lägre avgift och verksamheter med högre risk betalar en väsentligt högre avgift. Sammantaget ska de avgifterna helt täcka de kostnader kommunen har för livsmedelskontrollen.

Exempel på riskbedömning

Livsmedelsverket har tagit fram ett verktyg, riskmodellen, som kan användas för att riskbedöma olika kategorier av livsmedelsverksamheter. Större risk innebär större kontrollbehov och därmed högre avgift.

• Kiosk eller butik med enbart förpackade livsmedel - låg risk
• Glasskiosk med förpackad glass och kulglass - låg risk
• Tillverkning av smörgåsar smörgåstårtor - mellanrisk
• Korvvagn med kokt/grillad korv - mellanrisk
• Matservering med beredning av kött, fisk, eller fågel - hög risk
• Daghems-, sjukhus-, eller äldreboendekök, även enbart servering - hög risk *
* Placeras i en hög riskklass eftersom verksamheten vänder sig till känsliga konsumentgrupper, t ex barn under 5 år, patienter eller äldre.

Alla livsmedelsföretag blir kontrollerade utifrån livsmedelslagstiftningen. Det är bygg- och miljöavdelningen i Bräcke som gör kontrollen och den finansieras genom fasta avgifter som debiteras årligen. Extra kontroller utöver detta, till exempel uppföljande inspektioner, finansieras genom timavgifter. Detta innebär att de verksamheter som följer livsmedelslagstiftningens krav får en lägre avgift än de verksamheter som inte når målen.

Timavgift för offentlig kontroll

Om kontrollen visar på stora brister i livsmedelsföretagets verksamhet kan uppföljande kontroll, tid utöver ordinarie kontrolltid krävas.
Denna typ av extra kontroll ingår inte i den årliga avgiften och extra timavgift tas då ut.

Lagstiftning

Grunden för ordningen för hur prövning och tillsyn inom livsmedels- och foderområdet ska bekostas beskrivs i förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel.

Sidan publicerad 2023-06-07 av Stina Hylén