Dela sidan på sociala medier

Miljöfarlig verksamhet

Påverkar din verksamhet omgivningen?

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen.

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnad, anläggningen som på något sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller som innebär risk för negativ påverkan på människors hälsa eller för miljön.

Din verksamhet kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt enligt miljöbalken, det är din skyldighet att ansöka om tillstånd eller anmäla din verksamhet.

Tillstånd söker du hos Länsstyrelsen och anmälan gör du hos Bygg- och miljönämnden i kommunen.

Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till bygg- och miljöavdelningen och fråga. Kontaktinformationen hittar du här nedan.

Sidan publicerad 2016-07-05 av Anna Jensén Salomonsson