Dela sidan på sociala medier

Upphandling

Bräcke samverkar med övriga kommuner i länet, Jamtli och Räddningstjänstförbundet med flera i en gemensam upphandlingsnämnd.

Tillsammans har vi ett upphandlingskontor i Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som genomför ramavtalsupphandlingar och även hjälper till med kommunspecifika upphandlingar som vi genomför själva.

Pågående upphandlingar

Pågående ramavtalsupphandlingar inom länssamverkan hittar du här:

Pågående upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till opic)

Planerade upphandlingar

Planerade ramavtalsupphandlingar inom länssamverkan:

Planerade upphandlingar 2021-2022 Pdf, 364 kB, öppnas i nytt fönster. (länk till pdf)

Lämna anbud

Kommunernas upphandlingar annonseras oftast i Mercell TendSign (undantag gäller t.ex. för direktupphandlingar).

Om du vill lämna anbud i elektroniska upphandlingar anmäler du dig på www.tendsign.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klicka på ”Skapa gratiskonto” och registrera dig. Leta upp den upphandling du är intresserad av och klicka på den för att få upp annonsen med information om upphandlingen, samt var du kan hämta förfrågningsunderlaget.

Tekniska frågor om systemet ställs till Visma TendSign support via e-post: tendsignsupport@mercell.com

Leverantörer som inte klarar alla krav

Företag kan åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla krav i upphandlingar som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet.

Läs mer om att åberopa andra företags kapacitet på Upphandlingsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lär dig mer om upphandling

 Ibland är Bräcke kommun med och arrangerar informationsträffar om upphandling där du som företagare är välkommen att vara med. Vill du vara med nästa gång är ett tips att prenumerera på vårt nyhetsbrev riktad mot företagare.

Upphandlingskontoret i Östersund anordnar anbudsskolor där företag får en genomgång av hur anbudsprocessen går till och hur de praktiskt gör att lämna ett anbud. Mer info om det här annonseras i Upphandlingskontorets nyhetsbrev Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I nyhetsbreven hittar du också bland annat information om aktuella upphandlingar.

Har du frågor om upphandlingar kan du kontakta Linda Olofsson, Bräcke kommuns handläggare för upphandling och inköp, se kontaktuppgifter i rutan längst ned på sidan. Du kan även läsa en intervju med Linda i fliken Fem frågor till Linda Olofsson.

Lagen om offentlig upphandling styr

Kommunens upphandlingar genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Förutom lagstiftningen tillämpar kommunen en upphandlingspolicy med tillämpningsföreskrifter och en direktupphandlingspolicy.

Direktupphandlingsgränsen för LOU, Lagen om offentlig upphandling, går vid 28 procent av tröskelvärdet, vilket är 615 312 kronor år 2021.

När du tecknat ett avtal med kommunen

Samverkan

I uppdragsstarten om det behövs:

  • Bestäm hur samverkan ska ske mellan dig som leverantör och kommunen för att säkerställa en bra samverkan redan från start.
  • Upprätta en uppföljningsplan.
  • Bestäm hur och när avstämningsmöten ska ske.
  • Bestäm hur begärd statistik ska utbytas.
  • Ordna med försäkringshandlingar och andra intyg.
  • Utbyt kontaktuppgifter för olika funktioner. Det kan även vara bra att ha en kontaktperson för avtalet.

Fakturering till Bräcke kommun

Enligt ett EU-direktiv som blir lag från och med 1 april 2019 ska alla leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura. En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla den automatiskt och elektroniskt. En pdf-faktura är inte en e-faktura.

På fakturan ska du ange en referens så att den hamnar hos rätt person i kommunen. Be din kontaktperson om ett referensnummer.

Skicka e-fakturor till Bräcke kommun

Bräcke kommun kan ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via nätverket PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via nätverket PEPPOL. Bräcke kommuns PEPPOL-ID är 0007:2120002460.

Ett annat alternativ är att använda Bräcke kommuns VAN-tjänst. Bräcke kommun tar emot e-faktura i SVE-fakturaformat 1.0. Bräcke kommuns distributionstjänst är: Swedbank: SWEDSESS och parts-id/e-fakturaadress: 2120002460. Vill ni påbörja en uppsättning för att använda detta alternativ kan ni anmäla det till er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem. Leverantören behöver dock vara ansluten till en fakturaväxel, så kallad VAN-tjänst, som samarbetar med Swedbank. Swedbank har samtrafikavtal med de flesta större aktörer.

Dessutom har de flesta banker lösningar för leverantörer som bara skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen.

Om din leverantör behöver mer info om den nya lagen, be dem kontakta oss på: iof@bracke.se

Sidan publicerad 2021-12-02 av Stina Hylén