Dela sidan på sociala medier

Utmaningsrätt

Bräcke kommun har beslut att ha utmaningsrätt. Utmaningsrätt innebär att en entreprenör kan utmana kommunen att bedriva kommunal verksamhet på ett bättre sätt, både utifrån kostnader och kvalitet. Kommunen beslutar vad som kan utmanas och hur förfarandet kring utmaningsrätten ska hanteras.

Vad får utmanas?
All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.

För mer information se styrdokumentet Riktlinjer för utmaningsrätt i Bräcke kommun. Länk till annan webbplats.

Mer information finns på SKRs sida om utmaningrätt Länk till annan webbplats.

Svenskt Näringsliv skriver 2019 om Bräcke kommuns införande av utmaningsrätt Länk till annan webbplats.

Sidan publicerad 2021-01-07 av Helen Boström