Dela sidan på sociala medier

Företagarpriser

I Bräcke kommun utses varje år Årets Företagare och Årets Unga Entreprenör till den eller de som utfört en prestation utöver det vanliga. Utmärkelsen innebär också att företagaren har fungerat som en förebild för andra.

Årets Företagare delas ut årligen i samverkan med föreningen Företagarna och Bräcke kommun. Den som vinner får förutom ett diplom en yxa och en prischeck på 10 000 kr samt äran att tävla om titeln Årets företagare Jämtland/Härjedalen.

Årets Unga Entreprenör utses årligen av Bräcke kommuns näringslivsutskott efter nomineringar av allmänheten. Priset är ett diplom och en prischeck på 10 000 kr. Årets unga entreprenör ska äga och driva ett eget företag, vara en god förebild, uppvisa god lönsamhet, ej vara äldre än 35 år samt ha drivit företag en tid för att uppvisa stabilitet och potential. I formuläret nedan kan du nominera den du tycker förtjänar priset.

Mer om Årets Företagare

Företagaren ska…

  • inneha ett betydande ägande av företaget
  • aktivt driva företaget
  • ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning
  • genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare
  • visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras
  • ha uthålligt god lönsamhet
  • inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar
  • inte nyligen vara dömd i domstol

Kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Företagarnas samarbetspartner UC kontrollerar att de mätbara kriterierna är uppfyllda (ha uthålligt god lönsamhet och inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar). Juryn bedömer kriterierna; genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare samt visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras. Övriga kriterier får de nominerade försäkra att de uppfyller genom att fylla i denna blankett.

För mer information kontakta organsationen Företagarna i Bräcke.

Nominera Årets Unga Entreprenör
Så behandlar vi dina personuppgifter

När vi tar emot nomineringar behöver vi spara och behandla personuppgifter om den nominerade och om dig som lämnar nomineringen. Ansöker du för egen del kommer vi att spara och behandla dina personuppgifter. Uppgifterna vi behandlar är namn, telefonnummer, adress och e-postadress. Syftet med behandlingen är att handlägga ansökningar och nomineringar till olika utmärkelser.

Personuppgifterna hämtas från den ansökan/nominering som kommit in. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är fullgörande av uppgift av allmänt intresse. Personuppgifterna raderas, eller överförs till slutarkivet där de bevaras för alltid, när de inte längre behövs för att handlägga ditt ärende. Vilka personuppgifter som sparas respektive raderas fastställs i kommunens dokumenthanteringsplaner.

Den som nomineras kommer att informeras om att vi behandlar hens personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina och den nominerades personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 0693-161 00 eller bracke@bracke.se. Du når vårt dataskyddsombud Malin Johansson på 0693-161 40. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer på www.bracke.se/personuppgifter

Sidan publicerad 2024-04-03 av Helen Boström