Dela sidan på sociala medier

Näringslivsklimat

Arbetet med näringslivsklimatet i kommunen pågår i en arbetsgrupp med tjänstemän, företagare och organisationer. Nu finns ett Program för ett blomstande näringslivsklimat 2025. Programmet har tagits fram genom enkäter, workshops, företagsbesök samt en utredning av näringslivsklimatet i kommunen.

Programmet antogs av politikerna i kommunfullmäktige den 19 december. Innan dess har du som företagare eller represent för en organisation haft möjlighet att tycka till om förslaget.

Här kan du läsa olika versioner av det antagna programmet, samt 2019 års aktivtetsplan:

Plats, service och nätverk

De tre prioriterade arbetsområdena är platsen, service och nätverkande.

I området plats ingår infrastruktur, som innebär möjligheter att resa till och från kommunen, möjliggöra arbetspendling och transporter. I området ingår även attraktionskraft som syftar till att stärka bilden av bygden.

I området service ingår bemötande och tillgänglighet gällande både samverkan och service.

I området nätverk ingår mötesplatser som är tillgängliga och moderna samt kompetensutveckling som ger erfarenhetsutbyte.


Sidan publicerad 2020-09-14 av Helen Boström