Dela sidan på sociala medier

Näringslivsklimat

Arbetet med näringslivsklimatet i kommunen pågår och Program för ett blomstande näringslivsklimat 2025 är prioriterat. Programmet har tagits fram genom enkäter, workshops, företagsbesök samt en utredning av näringslivsklimatet i kommunen.

Programmet antogs av politikerna i kommunfullmäktige den 19 december 2018. Innan dess har du som företagare eller represent för en organisation haft möjlighet att tycka till om förslaget.

Här kan du läsa en lång och en kort version av det antagna programmet:

Plats, service och nätverk

De tre prioriterade arbetsområdena är platsen, service och nätverkande.

I området plats ingår infrastruktur, som innebär möjligheter att resa till och från kommunen, möjliggöra arbetspendling och transporter. I området ingår även attraktionskraft som syftar till att stärka bilden av bygden.

I området service ingår bemötande och tillgänglighet gällande både samverkan och service.

I området nätverk ingår mötesplatser som är tillgängliga och moderna samt kompetensutveckling som ger erfarenhetsutbyte.


Sidan publicerad 2023-06-08 av Stina Hylén